Sikkerhetsrådgiver

Hvordan er deres sikkerhetskultur og sikkerhetsstrategi?

Behov for en sikkerhetsrådgiver?

Moderne forvaltning av informasjonssikkerhet er omfattende og komplekst. Vi har rådgivere med mange års erfaring innen sikkerhetsarkitektur, tilgangsstyring, sikker utviklingsmetodikk, sikkerhet i skyløsninger, risiko- og sårbarhetsanalyser, utvikling og drift av forvaltningssystemer innenfor informasjonssikkerhet, samt ledelse og styring av prosjekter som inneholder data med sensitiv informasjon og høye krav til sikkerhet.

Innhold

 • Sikkerhetskultur og bevissthetstrening
 • Sikkerhetsstrategi
 • Ledelse av prosjekter med høye sikkerhetskrav
 • Migrering av data eller infrastruktur
 • Personvern og GDPR
 • Sikker utviklingsmetodikk
 • Syntetiske testdata

Verdi

 • Styring av sikkerhetskrav og sikkerhetskontroller
 • Rollebeskrivelser, ansvarsområder og eierskap
 • Kontrollert balanse på sikkerhetskontroller og risiko
 • Økt bevisstgjørelse hos de ansatte

Kontakt oss om IT-sikkerhet