Risiko- og sårbarhetsanalyser

Risikohåndtering er et av de viktigste områdene enhver virksomhet må ta stilling til

Forstår du risikoene dere står overfor?

Risikohåndtering er et av de viktigste områdene enhver virksomhet må ta stilling til. Vi utfører analyser fra organisatorisk nivå til applikasjonsnivå. Vårt mål er å hjelpe virksomheter med å forstå deres eget trusselbilde, risikoene de står overfor og hvordan minimere sannsynligheten for uønskede hendelser. For at en virksomhet skal kunne prioritere riktig og implementere nødvendige sikkerhetskontroller trenger man en risiko- og sårbarhetsanalyse.

Innhold

  • Gjennomgang av behov og krav
  • Identifisere risiko
  • Vurdere risiko
  • Foreslå risikoreduserende tiltak
  • Oversikt over metrikker for monitorering
  • Overlevering av rapport

Sluttprodukt

  • Gap-analyse av sikkerheten på valgt område
  • Oversikt over risikoreduserende tiltak
  • ROS rapport
  • Bedre forståelse for eget risikobilde og risikoapetitt

Kontakt oss om IT-sikkerhet