Penetrasjonstesting

Vi utfører penetrasjonstester på flere nivåer basert på etablerte metodikker.

Hva er penetrasjonstesting?

Penetrasjonstesting simulerer en aktiv trussel-agent som prøver å få tilgang til dine systemer, enten virtuelt eller fysisk. Det benyttes både automatiske og manuelle verktøy for å avdekke sårbarheter. Eventuelle funn utnyttes deretter for å se hvor dypt inn i systemene man kommer. Vi utfører penetrasjonstester på flere nivåer basert på etablerte metodikker

Innhold

  • Kartlegging av mål, krav, begrensninger og scope
  • Utføres på Organisasjon, Infrastruktur, eller Applikasjonsnivå
  • Penetrasjonstest basert på etablerte internasjonale metodikker
  • Automatiske og manuelle tester med anerkjente verktøy og teknikker

Verdi

  • Evaluerer nåværende status på sikkerhet
  • Generere sikkerhetstiltak
  • Synliggjør konsekvenser ved svakheter
  • Overlevering av rapport med tekniske funn og mulige tiltak

Kontakt oss om IT-sikkerhet