DPIA – Personvern-konsekvensutredning

Vi bistår deg med gjennomføringen av en DPIA.

Har du kontroll på personvernkonsekvensutredningen?

Enhver virksomhet som behandler personopplysninger har med GDPR fått tydelige krav for å ivareta personvernet til den registrerte. Artikkel 35 definerer når man er pålagt å utføre en Personvernkonsekvensutredning (Data Protection Impact Assessment).

Vi bistår kunder med å bygge kunnskap for når og hvordan en DPIA skal gjennomføres. Våre rådgivere kan fasilitere selve gjennomføringen av en DPIA. Hovedfokus i arbeidet vil være å vurdere risikoscenarier, samt å identifisere nødvendige tiltak for å minimere risiko og for å være i samsvar med GDPR.

Innhold

  • Introduksjon til Personvernkonsekvensvurdering
  • Fasilitering utførelse av personvernkonsekvensvurdering
  • Kartlegging og utvikling av tiltak ved avvik

Verdi

  • Sikre at din virksomhet behandler personopplysninger i samsvar med GDPR derigjennom ivaretar den registrertes rettigheter

Kontakt oss om IT-sikkerhet