Information management

Visma Consulting og Visma bWise tilbyr en rekke tjenester og løsninger for effektiv og sikker forvaltning av data, samt analyse og datavisualisering for å skape innsikt og kunnskap. 

Visma + bWise = sant

Visma er med oppkjøpet av bWise et ledende kompetansesenter innenfor business intelligence, datavarehus og virksomhetsstyring.

  • Rådgivning
  • Prosjektgjennomføring
  • Kurs
  • Programvarelisenser
  • KvalitetssikringOptimalisering
  • Teknisk støtte

Visma bWise

Informasforvaltning - en viktig del av Information management arbeidet

Informasjonsforvaltning


Effektiv og sikker informasjonsforvaltning er essensielt for nær sagt alle virksomheter. De fleste virksomheter kan ikke operere uten bruk av informasjon og kunnskap. Samtidig vokser volumene av data eksponentielt. Ytelse og optimalisering ivaretas gjennom god informasjonsarkitektur, datakonvertering og registre eller andre løsninger som gjør informasjonen lett tilgjengelig.

Mer om informasjonsforvaltning

Business Intelligence illustrasjon

Business Intelligence


Business intelligence (BI) er en samlebetegnelse for programvare og løsninger som benyttes for å analysere en bedrifts- eller organisasjons data. Dette omfatter teknikker og verktøy for å transformere Big data til meningsfull informasjon som understøtter forretningsforståelse og beslutningsstøtte. Typiske aktiviteter som omfattes av BI er data innsamling, analyse, datavarehus og statistikkløsninger.

Mer om Business Intelligence

Big Data

Big Data illustrasjon

Snakk med oss om hvordan vi sammen kan realisere dine skjulte verdier. Big data er et vidt begrep for datasett som er så store eller komplekse at tradisjonell data behandling er vanskelig. I disse enorme datasettene ligger det imidlertid ofte gull. 

Mer om Big Data | Last ned gratis e-bok om Big Data

Informasjonsarkitektur illustrasjon

Informasjonsarkitektur


En hensiktsmessig og eksplisitt informasjonsarkitektur er svært viktig for de fleste virksomheter. Informasjonsarkitekturen definerer hvilken informasjon og kunnskap virksomheten forvalter.

Mer om Informasjonsarkitektur

Statistikkløsninger illustrasjon

Statistikkløsninger


En statistikkløsning har mye til felles med andre BI løsninger, men har ofte spesielle mekanismer for kontrollere og skjerme hva som offentliggjøres av statistikk.

Mer om Statistikkløsninger

Datakonvertering

Datakonvertering illustrasjon

Datakonvertering og migrering er ofte en viktig del av de fleste IT prosjekter. Allikevel vies det ofte for lite oppmerksomhet. En IT løsning er sjelden bedre en kvaliteten på dataene den inneholder. Dersom kvaliteten og integriteten til dataene ikke er tilstrekkelig, vil de som regel ikke kunne benyttes til automatisering, beslutningsstøtte eller publisering.

Mer om datakonvertering

Ytelse og optimalisering  illustrasjon

Ytelse og optimalisering

Visma Consulting tilbyr arkitekter som kan gi råd om og utarbeide løsninger som skalerer for høy ytelse. Vi tilbyr også ytelsestest, og ekspertise innenfor optimalisering og tuning av alle lag av arkitekturen, med databaseeksperter spesielt.

Mer om ytelse og optimalisering

Datavarehus illustrasjon

Datavarehus

Vi har utviklet generiske konsepter for datavarehus. Vi tilbyr både konsulentbistand for å planlegge og utarbeide en datavarehusstrategi, samt skreddersydde og standardiserte løsninger som bygger på generiske konsepter.

Mer om datavarehus

Registre

Registre illustrasjon

Informasjonsregistre er en viktig byggestein for enhver kunnskapsvirksomhet. Registre oppbevarer forretningsdata innenfor et stort eller begrenset domene, og tilbyr informasjonen til brukere innenfor eller utenfor virksomheten.

Mer om registre

Kontakt oss

Er du interessert, eller lurer på hva vi kan tilby deg, send oss en melding så tar vi kontakt.

Portrett av en Visma konsulent

Portrett av en Visma konsulent