Informasjonsarkitektur illustrasjon

Informasjonsarkitektur

En hensiktsmessig og eksplisitt informasjonsarkitektur er svært viktig for de fleste virksomheter. Informasjonsarkitekturen definerer hvilken informasjon og kunnskap virksomheten forvalter, og hvordan den er organisert i forhold til hverandre. Dette er viktig for effektivt å kunne lede og videreutvikle komplekse virksomheter, og er helt sentralt for virksomheter ønsker å digitalisere og automatisere kjerne- og støtteprosesser.


Visma Consulting har informasjonsarkitekter som kan analysere og modellere informasjon og kunnskap i komplekse virksomheter. Informasjonsarkitektene arbeider på alle abstraksjonsnivåer, fra overordnede begrepsmodeller til detaljerte fysiske datamodeller, og har god kjennskap til relevante rammeverk og notasjoner.

Vi har gjennom de siste årene arbeidet med informasjonsarkitekturer hos noen av landets største og mest komplekse virksomheter. Leveransene omfatter blant annet overordne begrepsmodeller, logiske informasjonsarkitekturer og databasemodeller.

Ledige stillinger illustrasjon

Jobb hos oss?

Enten du er erfaren konsulent og på leting etter noe nytt, eller nyutdannet og klar for å starte din karriere som konsulent, kan det lønne seg å holde øye med våre utlysninger. Konsulentenheten i Visma består pr i dag av ca 150 nyskapende kvinner og menn. I årene som kommer skal vi vokse enda mer. Vi rekrutterer 15-20 nyutdannede hvert år, og ansetter i tillegg dyktige mennesker med erfaring fra IT- og konsulentbransjen.

Ledige stillinger

Trenger du hjelp?

Send oss en beskjed så tar vi kontakt med deg.

Portrett av en visma konsulting

Portrett av en visma konsulting