Hva er RPA, Robotic Process Automation?

Når et dataprogram instrueres til å utføre store mengder repetitive oppgaver.

Robot Process Automation (RPA) - på norsk robotisert prosessautomasjon

Innebærer å etterligne menneskelig atferd (Robotic) og implementere en sekvens av aktiviteter som skaper menneskelige resultater (Process) uten menneskelig innblanding (Automation)

RPA brukes til å digitalisere, eller automatisere, rutineoppgaver ved bruk av robotikk og kunstig intelligens.

Hovedsakelig brukes RPA i repeterende, administrativt arbeid som skal utføres basert på gitte regler og prosedyrer, der kreativitet eller intuisjon ikke er nødvendig. Roboten i denne sammenhengen er et dataprogram som etterligner arbeidet en person gjør på en datamaskin. 

RPA stimulerer klikk og tastetrykk en person gjør, i de samme applikasjonene som mennesket bruker. Automatisering med RPA innebærer å instruere roboten, dvs programmet, til å utføre spesifikke oppgaver basert på en arbeidsflyt med regler for hvert trinn. For eksempel å flytte en viss informasjon fra en skjema til et dokument, å kopiere utvalgte elementer i ett regneark til et annet eller lignende. Instruksjonene er bygget i et relativt lett håndterlig RPA-verktøy, og avanserte systemintegrasjoner eller kommunikasjonsløsninger trengs ikke å gjøres. Innføringen av RPA er derfor raskere, billigere og enklere enn tradisjonell automatisering. 

 


Fordeler med RPA

RPA-systemene etterligner menneskelig adferd uten å endre den eksisterende infrastrukturen

RPA-løsninger kan utvikles raskt fordi de ikke er avhengig av systemene som brukes

Med RPA kan repeterende arbeid gjøres raskere, tryggere og billigere enn når vi gjør det selv. Samtidig som prosessen blir strømlinjeformet, kan personen som tidligere har gjort jobben få rom til å utvikle seg og ta på seg mer kvalifiserte og stimulerende oppgaver.

RPA er ikke integrert med de underliggende systemene, men bruker grensesnittene deres

 


 

Hva skiller RPA fra AI?

RPA må programmeres til å utføre en oppgave mens AI kan trenes til å automatisere mer komplekst og subjektivt arbeid gjennom mønstergjenkjenning. RPA krever at en menneskelig ekspert har hardkodet et skript eller en arbeidsflyt i et system, mens AI kan håndtere naturlig språk og ustrukturerte data. I motsetning til RPA, kan AI svare på endringer i miljøet, tilpasse seg og lære den nye måten.

Vil du vite mer om tjenester innenfor automatisering og digitalisering?

Ikke nøl med å ta kontakt med oss.

 

 

Pedersen, Ola Skuland.png

Ola Skuland Pedersen

Director Emerging Technology, Visma Consulting

Anbefalt innhold fra Visma om teknologi og BI