EpiServer

Som EpiServer-partner leverer Visma nettportaler hvor innholdet enkelt forvaltes gjennom EpiServers publiseringsløsning, EpiServer Digital Experience Cloud (mer kjent som EpiServer CMS).

Hva er EPiServer CMS?

EPiServer CMS er et innholdsforvaltningssystem (CMS-system). I EPiServer kan redaktører og digitale markedsførere komponere innhold på deres nettsider, og gjøre det tilgjengelig for andre brukere når det er klart. Innhold kan være alt fra e-læringsvideo til vanlig tekst. 

EPiServer setter ingen begrensinger på hvordan Vismas utviklere og designere sammen med kundens redaktører kan utforme en nettløsning. Alt innhold kan brukes på alle nettsider i løsningen og er responsivt, det vil si at innholdet justerer seg automatisk slik at nettsiden ser bra ut på alle skjermstørrelser. Innholdet plasseres med enkel «drag and drop»-funksjonalitet. Det er muligheter for personalisert og intelligent innhold som tilpasser seg brukerens antatte behov, og viser innhold som fungerer oftere enn det som ikke fungerer såkalt A/B testing. Ressurser kan tilgangsstyres fra gruppenivå og ned til individuelle brukere. Redaktører har altså stor redaksjonell frihet til å gjøre det de måtte ønske via EPiServers brukervennlige redaktørgrensesnitt. 

 

Utvidelse med søkefunksjonalitet

Nettsider i dag leveres ofte med søkefunksjonalitet. EPiServer tilbyr søkeindeksen EPiServer Find som en naturlig del av EPiServer CMS. EPiServer Find settes enkelt opp og indekserer ønsket innhold på eget nettsted og eventuelt andre eksterne kilder slik at søkefunksjonalitet kan tilbys ut til sluttbrukere. Funksjonalitet til brukere som autofullfør, fasetter, «mente du heller…», beste forslag og muligheter for redaktører til å promotere/tune resultater og analysere søkestatistikk er bare noe av det som tilbys gjennom EPiServer Find. Find-modulen kan kjøpes enten som en skytjeneste driftet av EPiServer eller som en On-premise installasjon på egen maskinvare.

Partnerskap mellom Visma og EPiServer

Visma Consulting har bred kompetanse og lang erfaring med EPiServer. Visma har et veletablert samarbeid med EPiServer Norge og sikrer våre kunder en god innføring og forvaltning av både lisenser og løsningene vi leverer.

Artikkelen du leser nå er publisert via EPiServer CMS. Det er ikke uten grunn at vi i Visma har valgt EPiServer som CMS-system på våre egne internettsider. Vi mener EPiServers løsninger er helt i toppen av innholdsforvaltningssystemer (CMS-systemer) uavhengig av teknologiplattform.

EPiServer er bygd på standardkomponenter fra .NET-rammeverket og har støtte for Microsoft Azure, skyinfrastrukturen til Microsoft, som er i full fart fremover som en hypermoderne tjeneste.Microsoft  Azure tar vare på driftssikkerheten i løsningen og tilbyr infrastrukturtjenester som blant annet kan automatisk skalere løsningen basert på ressursbruk. Et moderne og godt solid produkt som EPiServer CMS fortjener en solid og god driftsplattform, du kan lese mer om Microsoft Azure både som privat og offentlig sky på våre Azure sider. Skyen passer ikke for alle og Visma tilbyr derfor rådgivningstjenester knyttet til valg av driftsplattform, og samarbeider med flere tradisjonelle driftsleverandører og lokale IT-avdelinger for å finne best mulig løsning i hvert enkelt tilfelle.

 

Høyt fokus på brukeropplevelse og tilgjengelighet

Visma har fokus på brukeropplevelse og universelt utformede nettsider slik at de er tilgjengelig for alle. God brukeropplevelse på alle enheter står også sentralt i ethvert prosjekt for offentlig tilgjengelige portaler. Vi kan med stolthet si at flere av våre kunder opplever en betydelig vekst i trafikken spesielt fra mobile enheter etter lansering av responsive EPiServer nettsider.

Videre har Visma et fokus på søkemotor optimaliserte sider (SEO) og i den sammenheng er både kvaliteten på nettsiden og innholdet sentralt. Visma står for den tekniske kvaliteten på nettløsningen mens gjennom EPiServer får redaktører og innholdsmarkedsførere SEO rådgivning direkte i redaktørgrensesnittet (med SiteAttention modulen). Dette med nøkkelordanalyser og andre forslag til SEO forbedringer.

Nettbutikk og utvidelser til EPiServer CMS

EPiServer leverer også en E-Commerce løsning som utvider EPiServer CMS for kunder som driver med salg på nett. Nettbutikken fungerer sømløst og er en del av den samme redaktøropplevelsen som følger med EPiServer CMS-pakken.

Til EPiServer CMS/E-Commerce hører det dessuten med en markedsplass for tilleggsmoduler for utvidelse av standardfunksjonaliteten i produktet. Her finnes det både gratismoduler og kommersielle moduler. Et eksempel på en modul er «Newsletter for EPiServer» (nyhetsbrevmodul) som utvider redaktøropplevelsen til å omfatte muligheten til å sende nyhetsbrev på e-post gjennom en prosess lik opprettelse av vanlige innholdssider på nettsiden.

Relevante prosjekter

Vil du vite mer? Ta kontakt i dag.

 

 

Chat - Statement.png

Anbefalt innhold fra Visma om teknologi og BI