Digital strategi og rådgivning

Ny teknologi representerer et stadig større potensial for effektivisering av virksomheter. Størst utbytte får du ved å benytte teknologien for å digitalisere og effektivisere både interne arbeidsprosesser og samhandling med kundene.

 

Forretningsrådgivning

Vi har som oppgave å skape en best mulig sammenheng mellom kundens behov og den IT-løsningen som skal imøtekomme behovene.

Vi har inngående kjennskap til kundenes virksomhet og de rammebetingelsene kunden må forholde seg til, samt fokus på effektivisering og utnyttelse av virksomhetens teknologi.

 

Arkitekturrådgivning

Våre arkitekter har inngående kjennskap til hvordan en IT-arkitektur skal bygges opp og forvaltes over tid, samtidig som den på en god måte skal understøtte den overordnede virksomhetsarkitekturen.

Vi har lang erfaring og kunnskap om hvordan, hvorfor, og ikke minst når, forskjellige produkter, teknologier og arkitekturprinsipper bør benyttes både i moderniseringsprosjekter og ved etablering av moderne tjenesteorienterte arkitekturer.

Interaksjonsdesign og prototyping

Visma jobber med prototyper i forbindelse med analyse, design og utvikling av løsninger. Prototyper er skisser av skjermbildene som brukerne vil møte i den endelige løsningen og visualiserer og beskriver brukernes behov basert på forretningsmessige krav til løsningen.

Mer om interaksjonsdesign

IT-sikkerhet

Økt mobilitet, tilgang og tilgjengelighet bør være en velsignelse for din bedrift og dine ansatte. Men forbrukerteknologiens inntog i organisasjonen krever at du tenker helt nytt om både sikkerhet og support.

Mer om IT-sikkerhet

Prosjektledelse

Ikke alle virksomheter har egne ressurser som har kompetanse, kunnskap eller kapasitet til å drive store og komplekse IT prosjekter. Visma tilbyr prosjektledere som kan planlegge, organisere, styre og kontrollere prosjekter på vegne av deg for å ivareta at dere i størst mulig grad får det dere ønsker å utvikle innen den tid, kost og ramme som er definert.

Prosjektledelse er et strategisk kompetanseområde i Visma Consulting og vi har lang erfaring med prosjektledelse både på leverandør- og kundesiden.

Teknisk test

Når IT-systemet feiler eller har uakseptabel ytelse, er konsekvensene ofte svært høye. Økonomiske tap, merarbeid og misnøye blant kunder og brukere øker. Viljen til å bruke systemene reduseres, og virksomheten taper også anseelse og omdømme dersom ustabile IT-miljøer rammer mange brukere og får store konsekvenser.

For å redusere sannsynligheten for at alvorlige konsekvenser inntreffer, gjennomføres tekniske tester, og da særlig ytelsestester og pålitelighetstester.

Mer om teknisk test

Trenger du hjelp fra en IT-konsulent?

Med IT-konsulenter fra oss kommer dere raskt i gang og oppnår en større fleksibilitet i prosjektene deres. Våre IT-konsulenter er høyt utdannede og selvgående spesialister som leverer IT-løsninger og konsulenttjenester i kortere eller lengre perioder.

Mer om effektiv konsulentbistand 

Jobb hos oss?

Enten du er erfaren konsulent og på leting etter noe nytt, eller nyutdannet og klar for å starte din karriere som konsulent, kan det lønne seg å holde øye med våre utlysninger. Konsulentenheten i Visma består pr i dag av ca 150 nyskapende kvinner og menn. I årene som kommer skal vi vokse enda mer. Vi rekrutterer 15-20 nyutdannede hvert år, og ansetter i tillegg dyktige mennesker med erfaring fra IT- og konsulentbransjen.

Ledige stillinger

Kontakt oss

 

 

 

Chat - Statement.png

Anbefalt innhold fra Visma om teknologi og BI