Nå kan du utvikle dine digitale produkter ved å leie produktutvikling som en tjeneste av markedslederen Visma Consulting. Ett digitalt produkt kan være en portal, en mobilapplikasjon, ett støttesystem, en beregningsmotor eller lignende – noe som gir dine kunder verdi.

 

Produktutvikling med Visma

Usikkerheten og endringstakten i verden er høy, samtidig er de teknologiske mulighetene mange. Vi må agere på endrede behov og da er fleksibilitet i IT arkitektur og smidig digital produktutvikling, den viktigste strategiske kapabilitet en virksomhet kan inneha. 

Vismas kvantitative studier viser en klar sammenheng mellom hvor godt våre produktutviklingsteam scorer på sentrale utviklingsmetrikker som produksjonssetingsfrekvens og ledetid til produksjon, med økonomisk vekst og lønnsomhet til produktet. 

Visma Consulting bringer erfaring fra moderne digital produktutvikling ut til våre kunder. Vi tilbyr produktutvikling som en tjeneste for å utvikle dine digitale produkter:

  • Raskere tid til markedet med smidig utvikling
  • Redusert totalkostnad med reduserte støttefunksjoner og samkjørte prosesser
  • Utviklingsteam som er vant til å samarbeide
  • Utvikling basert på metodikk fra ledende leverandører av skyløsninger
  • Trygghet i teknologivalg 
  • Sømløst samarbeid mellom design og utvikling
  • Rask skalering av kapasitet og kompetanse

Digital produktutvikling v.4.png

Digital produktutvikling two collumn.jpg

Vår tilnærming

For å kunne komme raskt i gang med utvikling, har vi standardiserte konsepter og metoder. Samtidig tilpasser vi tilnærming til designprosess, plattformteknologi og utviklingsmetode til hver kundes preferanser og eksisterende løsninger hvis ønskelig. 

Vår utviklingsmetodikk søker å optimalisere utviklingseffektivitet, som blant annet produksjonssettingsfrekvens, ledetid til produksjon og feilrate. Plattformen er en sentral forutsetning for å lykkes med dette, og infrastruktur som kode og automatisering er sentrale elementer i dette, i tillegg til kostnadsoptimalisering, sikkerhet og løsningsmessige kapabiliteter. 

Som kunde vil du få fordelene av innovativ og kundesentrert designtenkning, å få mest mulig verdi ut av digitale plattformer og å kunne skalere produktutvikling raskt som et integrert konsept.

Byggeklossene i digital produktutvikling

For å lykkes med digital produktutvikling fokuserer vi på tre sentrale byggeklosser:

Design og brukeropplevelse

Å skape et suksessfullt digitalt produkt kjennetegnes ved at virksomheter kan koble et identifisert behov til hva ny teknologi kan tilby. Hver kunde sin forretning eller idé til produkt er unik, men våre metoder og måten vi samarbeider faglig i team er bygget opp gjennom mange år med erfaring som en av nordens største software selskap. 

Design og produkteierskap er en integrert del av utviklingsteamet. Men hos de fleste kunder gjøre vi et tjenestedesign og 1-2 design sprinter innledningsvis.

Les mer her

Teknologiplattform

En moderne plattform er viktig for å understøtte digital produktutvikling og sørger for at man kommer raskt i gang. En plattform som er automatisert, sikker og skalerbar er grunnlaget for et digital produkt. Løsningen kan endres raskt, skaleres opp og ned og integreres med nye løsninger og funksjonalitet etter behov. 

Vi bygger videre på eller etablerer en teknologiplattform som støtter utviklingsteamet best mulig. I de aller fleste tilfeller er denne bygget på offentlige skytjenester.

Les mer her

Produktutviklingsteam

Vi etablerer ett eller flere autonome og tverrfaglige produktutviklingsteam som vil jobbe dedikert med hvert enkelt digitale produkt med DevOps som tilnærming. Autonomi og tverrfaglighet betyr at teamet har den sammensetning og kompetanse som skal til for å kunne arbeide med design, teknologiske løsningsvalg, sikkerhet, test og drift av løsningen uten mange kostnadsdrivende støttefunksjoner rundt. Våre utviklere har bred teknologisk og løsningsmessig kompetanse.

 

Les mer her

Webinar: Hvordan lykkes med digital produktutvikling?

Digital produktutvikling har blitt en svært populær utviklingsmetodikk fordi det skaper rask vei til verdi. Lær mer om hvordan du kan skalere med digital produktutvikling i vårt webinar! 

Meld deg på webinaret her

Code makes everything possible.jpg

Vil du vite mer?

Ta kontakt oss så tar vi en prat om digital produktutvikling og hvordan det skal passe for din virksomhet!

Ola Skuland Pedersen.jpg

Ola Skuland Pedersen

Direktør i Visma Consulting.

Ola har spesialisert seg innen digitalisering og digital produktutvikling. Han tar gjerne en prat med deg om hvordan digital produktutvikling kan hjelpe din virksomhet.