mobil, tablet og desktop som viser responsivt design

Responsivt design

Med nye enheter på markedet hvert år, kommer det stadig nye skjermer med varierende størrelse og oppløsning. Noen med landskapsvisning, noen med portrettvisning og noen helt kvadratiske. Mobilen tar stadig over mer av internettbruken, og det stilles krav om å lage nettsider som også ser bra ut på mobil. Hvordan skal man designe og utvikle for alle disse skjermstørrelsene?

Responsiv webdesign er en teknikk for å lage nettsteder som gir deg en optimal brukeropplevelse uavhengig av om du bruker din mobiltelefon, nettbrett eller bærbare PC. Med responsivt design vil innholdet tilpasses skjermstørrelsen.

Responsivt design gir ikke bare sluttbrukeren en bedre opplevelse, det gjør også at vedlikeholdsarbeidet i etterkant blir mye enklere. Man slipper å utvikle flere tilpassede versjoner av samme nettside, som gjør at nettsiden blir lettere å vedlikeholde og tilføre ny funksjonalitet. Dette fører til at totalkostnaden for vedlikehold av nettsiden blir lavere.

I Visma Consulting har vi dyktige frontend-utviklere, med god erfaring fra utvikling av moderne og responsive nettsider.

Universell utforming

Universell utforming

Relevante blogginnlegg