Nasjonalt ID-senter

Nasjonalt ID-senter er et ekspertorgan underlagt Politidirektoratet (POD) som arbeider med identitet og dokumenter innen utlendingsfeltet.

Vi leverer

  • Ekspertkompetanse på EPiServer CMS
  • Ekspertkompetanse på EPIServer Find og Google Analytics
  • Tekniske rådgivning og bistand på Microsoft teknologi
  • Rådgivning og tjenester på Microsoft Azure
  • Feilretting, brukerstøtte, forebyggende vedlikehold, tekniske oppgraderinger og endringer
  • Drift av portalen i Microsoft Azure