Nasjonalt ID-senter

Nasjonalt ID-senter er et ekspertorgan underlagt Politidirektoratet (POD) som arbeider med identitet og dokumenter innen utlendingsfeltet.

Målsetting

Gjennom bistand og rådgivning til utlendingsforvaltningen og politiet skal Nasjonalt ID-senter styrke arbeidet med å avklare identiteten til utlendinger som kommer til, eller oppholder seg i Norge.

Desktop og mobil versjon av nyheter.Foto.

Desktopversjon av nettportalen NIDSenter.Foto

Utfordring

Nettportalen NIDSenter.no er den viktigste kommunikasjonskanalen for Nasjonalt ID-senter og benyttes blant annet av Politiet og Utlendingsforveltningen for eLæring, informasjonssøk og oppslag. Portalen ble opprinnelig utviklet for en annen organisering og virksomhetsarkitektur enn det som er i dag, og Visma Consulting har derfor bidratt med utførelse av prosjekt for reetablering av portalen. I denne reetableringen lå en teknisk oppgradering fra en eldre versjon av EpiServer CMS til nyeste versjon. Samtidig ble det etablert nytt interaksjonsdesign og innholdsstruktur. Nettsidene støtter nå offentlige krav til universell utforming, er tilpasset mobile flater og etablert med skytjenester i Microsoft Azure.

Prosess

Visma Consulting har stått for alle deler av prosjektet for reetablering; fra konseptutvikling og interaksjonsdesign til utvikling, test og utrulling av løsningen. Vi er totalleverandør på portalen og har ansvar for videreutvikling, forvaltning og drift.

Arbeidet med videreutvikling, forvaltning og drift av portalen er 
organisert gjennom et fast vedlikeholdsteam. Teamet arbeider tett med kundens representanter for å sikre videreutvikling, nødvendige tekniske oppgraderinger og ny funksjonalitet.

Desktop og mobil versjon av innlogging.Foto.

Mobilversjon av nyheter på NIDsenter.Foto

Resultat

Gjennom gode rutiner for applikasjonsforvaltning, har Visma Consulting sikret en effektiv og trygg forvaltning og videreutvikling av portalen. Samarbeid med engasjerte og meget kompetente kunderepresentanter har vært et suksesskriterium som sikrer god bruk av portalen. Overføring av miljøer og skybaserte tjenester har gitt en betydelig effektivisering av driften, og tilsvarende rask og effektiv publisering av nye versjoner.

Se siden her

Vi leverer

  • Ekspertkompetanse på EPiServer CMS
  • Ekspertkompetanse på EPIServer Find og Google Analytics
  • Tekniske rådgivning og bistand på Microsoft teknologi
  • Rådgivning og tjenester på Microsoft Azure
  • Feilretting, brukerstøtte, forebyggende vedlikehold, tekniske oppgraderinger og endringer
  • Drift av portalen i Microsoft Azure

Barnehagefakta

Nye nettsider for UtdanningsdirektoratetFlere skjermstørrelser av barnehagefakta.foto.

regObs

Nye applikasjon for NVE

Innstillinger i regObs appen.Foto.

Kontakt oss for rådgivning

Bilde av kontaktpersonen Bente Bakke. Foto

Vi trenger ditt samtykke.

Bilde av kontaktpersonen Bente Bakke .foto

 

Bente Bakke

UX manager

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.