Interaksjonsdesign

Vår UX-avdeling består av en rekke flinke og engasjerte interaksjonsdesignere som dekker fagområder innenfor interaksjonsdesign, grafisk design, innholdsanalyse, funksjonell arkitektur og universell utforming.

Fokus på god brukeropplevelse

Våre interaksjonsdesignere utformer brukergrensesnitt som sikrer god brukeropplevelse. Brukskvalitet og god brukeropplevelse er avgjørende for høy kvalitet på våre leveranser. Kompetansen og fokusområdene til våre interaksjonsdesignere består blant annet av:

  • Analyse
  • Konsept
  • Interaksjonsdesign
  • Universell utforming
  • Tjenestedesign
  • Grafisk design
  • Frontend

Vi etterkommer kundens og brukernes behov gjennom blant annet arbeidsmøter, workshops og brukertester. Vi sørger for at alle får en felles forståelse av hva som skal utvikles før implementeringsfasen, gjennom å utarbeide gode konsepter og klikkbare prototyper. På den måten får en et bedre helhetsinntrykk av systemet. Vi reduserer kostnader ved å oppdage logiske og funksjonelle brister i løsningen på et tidlig stadium, og utfører endringer på en rask og effektiv måte.