Interaksjonsdesign

Vår UX-avdeling består av en rekke flinke og engasjerte interaksjonsdesignere som dekker fagområder innenfor interaksjonsdesign, grafisk design, innholdsanalyse, funksjonell arkitektur og universell utforming.

Fokus på god brukeropplevelse

Våre interaksjonsdesignere utformer brukergrensesnitt som sikrer god brukeropplevelse. Brukskvalitet og god brukeropplevelse er avgjørende for høy kvalitet på våre leveranser. Kompetansen og fokusområdene til våre interaksjonsdesignere består blant annet av:

  • Analyse
  • Konsept
  • Interaksjonsdesign
  • Universell utforming
  • Tjenestedesign
  • Grafisk design
  • Frontend

Vi etterkommer kundens og brukernes behov gjennom blant annet arbeidsmøter, workshops og brukertester. Vi sørger for at alle får en felles forståelse av hva som skal utvikles før implementeringsfasen, gjennom å utarbeide gode konsepter og klikkbare prototyper. På den måten får en et bedre helhetsinntrykk av systemet. Vi reduserer kostnader ved å oppdage logiske og funksjonelle brister i løsningen på et tidlig stadium, og utfører endringer på en rask og effektiv måte.

 

UX-gjengen

Vår UX-avdeling består av en rekke flinke og engasjerte interaksjonsdesignere som dekker fagområder innenfor interaksjonsdesign, grafisk design, innholdsanalyse, funksjonell arkitektur og universell utforming. Sluttbrukernes behov står alltid i sentrum av arbeidet vi gjør, og vi utfører hyppige brukertester for å sikre at disse behovene blir ivaretatt. Vi er opptatt av at løsningene vi utvikler skal være enkle å bruke for alle, og universell utforming er blitt en naturlig del av vår designprosess. Målet vårt er å skape gode brukeropplevelser gjennom nyttige, innbydende og engasjerende løsninger.

Hva er egentlig en Design Sprint?

De fleste som jobber aktivt med kreative metoder i hverdagen har nok hørt ordet “Design Sprint” før. Men hva er er det egentlig? Og hva er alle disse aktivitetene og prosessene som alle skryter av?

Slik gjennomfører du aktivitetene i Design Sprint 3.0

Vi gir deg en kort forklaring på de ulike aktivitetene i Design Sprint 3.0 og hvordan man gjennomfører dem.

 

 

Hva er en Problem Framing Workshop?

I en Problem Framing Workshop møtes interessenter og ledelse for å fordype seg i organisasjonens smertepunkter. Vi gjennomgår hva en Problem Framing Workshop er og hvordan man gjennomfører en slik workshop.

 

Vil du vite mer? Ta kontakt i dag.

 

 

Chat - Statement.png