Den Norske Turistforening (DNT)

DNT ønsker å bli mer synlig på mobil, og gjøre det lettere for turgåere å få tilgang på medlemskortet sitt når de er ute på tur. Derfor ønsket de en løsning for et digitalt medlemskort på mobil, som legger til rette for eventuelle utvidelser på et senere tidspunkt.

Teknologien som ble brukt var:

  • JavaScript, HTML5 og CSS for front-end
  • JSON og JSON stat for meldingsutveksling med kundens API
  • Angular, web-app rammeverk fra Google"

Vil du vite mer? Ta kontakt i dag.

Nicolai 400.png

Nicolai Svendsen

Sales Director, Visma Consulting