Designprosess

Vi jobber i en iterativ prosess hvor brukeren alltid står i sentrum. Brukernes feedback er det viktigste i alle faser. Vi har lang erfaring med design på digitale flater i ulike størrelser. I designprosessen forholder vi oss til prinsipper for den skjermstørrelsen det designes for, og lager responsive løsninger som fungerer optimalt uavhengig av skjermstørrelse.

Fire mennesker som jobber med forskjellige ting .illustrasjon

Innsikt

Vi starter designprosessen med å tilegne oss kunnskap om løsningen som skal utvikles. Det å forstå menneskers oppførsel, behov og motivasjon, er essensielt for å kunne utvikle nyttige løsninger som faktisk blir tatt i bruk. I innsiktsfasen skapes en felles forståelse av designprosessen, og det settes forventninger og retningslinjer for alle involverte aktører i prosjektet.

Våre fokusområder:

 • Kartlegge behov

 • Definere målgruppe

 • Brukerbesøk

 • Observasjoner

 • Intervju

Ved å kartlegge behov så tidlig som mulig i designprosessen sikrer vi at løsningen er gjennomtenkt fra første stund.

Tre mennesker rundt en tavle .illustrasjon

Konsept

Konseptfasen består av idégenerering og utvikling av løsningskonsepter på bakgrunn av resultatene fra innsiktsfasen. Løsningskonseptene kan bestå av alt fra håndtegnede skisser og tegninger på tavle, til mer detaljerte prototyper. Utformingen av konseptene er avhengig av prosjektets størrelse og type løsning.

Våre fokusområder:

 • Arrangere workshops

 • Tjenestedesign (kundereise)

 • Skissering

Målet med konseptfasen er å skape en felles forståelse av hvordan løsningen skal utformes. Samtidig er det svært kostnadsbesparende å utføre endringer i en konseptfase fremfor endringer i utviklingsfasen. 

En mann som jobber på en PC .illustrasjon

Design

I designfasen konkretiserer vi resultatet av konseptfasen. Her utvikler vi klikkbare prototyper og en grafisk profil for løsningen. I denne fasen fokuserer vi også på universell utforming, slik at løsningen skal kunne brukes av alle.

Våre fokusområder:

 • Definere designprinsipper

 • Informasjonsarkitektur

 • Klikkbare prototyper

 • Universell utforming

Sluttresultatet av designfasen resulterer i et håndfast arbeid som overleveres til utviklerne.

To mennesker som jobber med utvikling .illustrasjon

Utvikling

Vi som UX designere har en viktig jobb med å kvalitetssikre at designspesifikasjoner blir ivaretatt under utviklingsprosessen.

Våre fokusområder:

 • Designdokumentasjon

 • Oppfølging av utviklerne

 • Universell utforming

For å sikre at design og funksjonalitet vil fungere slik vi har sett for oss har vi en tett dialog med utviklerne i prosjektet.

Tre mennesker som tester .illustrasjon

Testing

For å sikre at sluttbrukernes behov blir ivaretatt, utfører vi brukertester gjennom hele designprosessen. Jo oftere man tester, jo bedre blir løsningen.

Våre fokusområder:

 • Brukertesting i alle faser i designprosessen

 • Geriljatesting

 • Utvidede brukertester

 • Intervju

 • Workshops

 • Observasjoner

Metode og omfang av brukertestene er avhengig av hvor i designprosessen vi befinner oss, og hvilke testpersoner vi har tilgjengelig.  

Barnehagefakta

Nye nettsider for UtdanningsdirektoratetEn Mac, en iPad og en iPhone som viser nettsiden til barnehagefakta .foto

Nasjonalt ID-senter

Nye nettsider for Nasjonalt ID-senterEn Mac og en iPhone som viser nettsidene til Nasjonalt ID-senter .foto

Kontakt oss for rådgivning

Bilde av kontaktpersonen Bente Bakke. Foto

Vi trenger ditt samtykke.

Bilde av kontaktpersonen Bente Bakke .foto

 

Bente Bakke

UX manager

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.