Designprosess

Designprosess med brukeren i sentrum.

Brukeren i sentrum

Vi jobber i en iterativ prosess hvor brukeren alltid står i sentrum. Brukernes tilbakemeldinger er det viktigste i alle faser. Vi har lang erfaring med design på digitale flater i ulike størrelser. I designprosessen forholder vi oss til prinsipper for den skjermstørrelsen det designes for, og lager responsive løsninger som fungerer optimalt uavhengig av skjermstørrelse.

Innsikt

Vi starter designprosessen med å tilegne oss kunnskap om løsningen som skal utvikles. Det å forstå menneskers oppførsel, behov og motivasjon, er essensielt for å kunne utvikle nyttige løsninger som faktisk blir tatt i bruk. I innsiktsfasen skapes en felles forståelse av designprosessen, og det settes forventninger og retningslinjer for alle involverte aktører i prosjektet.

Våre fokusområder:

 • Kartlegge behov

 • Definere målgruppe

 • Brukerbesøk

 • Observasjoner

 • Intervju

Ved å kartlegge behov så tidlig som mulig i designprosessen sikrer vi at løsningen er gjennomtenkt fra første stund.

Konsept

Konseptfasen består av idégenerering og utvikling av løsningskonsepter på bakgrunn av resultatene fra innsiktsfasen. Løsningskonseptene kan bestå av alt fra håndtegnede skisser og tegninger på tavle, til mer detaljerte prototyper. Utformingen av konseptene er avhengig av prosjektets størrelse og type løsning.

Våre fokusområder:

 • Arrangere workshops

 • Tjenestedesign (kundereise)

 • Skissering

Målet med konseptfasen er å skape en felles forståelse av hvordan løsningen skal utformes. Samtidig er det svært kostnadsbesparende å utføre endringer i en konseptfase fremfor endringer i utviklingsfasen. 

Design

I designfasen konkretiserer vi resultatet av konseptfasen. Her utvikler vi klikkbare prototyper og en grafisk profil for løsningen. I denne fasen fokuserer vi også på universell utforming, slik at løsningen skal kunne brukes av alle.

Våre fokusområder:

 • Definere designprinsipper

 • Informasjonsarkitektur

 • Klikkbare prototyper

 • Universell utforming

Sluttresultatet av designfasen resulterer i et håndfast arbeid som overleveres til utviklerne.

Utvikling

Vi som UX designere har en viktig jobb med å kvalitetssikre at designspesifikasjoner blir ivaretatt under utviklingsprosessen.

Våre fokusområder:

 • Designdokumentasjon

 • Oppfølging av utviklerne

 • Universell utforming

For å sikre at design og funksjonalitet vil fungere slik vi har sett for oss har vi en tett dialog med utviklerne i prosjektet.

Testing

For å sikre at sluttbrukernes behov blir ivaretatt, utfører vi brukertester gjennom hele designprosessen. Jo oftere man tester, jo bedre blir løsningen.

Våre fokusområder:

 • Brukertesting i alle faser i designprosessen

 • Geriljatesting

 • Utvidede brukertester

 • Intervju

 • Workshops

 • Observasjoner

Metode og omfang av brukertestene er avhengig av hvor i designprosessen vi befinner oss, og hvilke testpersoner vi har tilgjengelig.  

Hva er egentlig en Design Sprint?

De fleste som jobber aktivt med kreative metoder i hverdagen har nok hørt ordet “Design Sprint” før. Men hva er er det egentlig? Og hva er alle disse aktivitetene og prosessene som alle skryter av?

Slik gjennomfører du aktivitetene i Design Sprint 3.0

Vi gir deg en kort forklaring på de ulike aktivitetene i Design Sprint 3.0 og hvordan man gjennomfører dem.

 

 

Hva er en Problem Framing Workshop?

I en Problem Framing Workshop møtes interessenter og ledelse for å fordype seg i organisasjonens smertepunkter. Vi gjennomgår hva en Problem Framing Workshop er og hvordan man gjennomfører en slik workshop.

 

Vil du vite mer? Ta kontakt i dag.

 

 

Chat - Statement.png

Anbefalt innhold fra Visma om teknologi og BI