Barnehagefakta (Utdanningsdirektoratet)

Kunnskapsdepartementet ga i november 2014 Utdanningsdirektoratet i oppdrag å utvikle et helhetlig system for å følge med på kvaliteten i barnehagen. I oppdragsbrevet presiserte Kunnskapsdepartementet at kvalitetssystemet skulle ivareta foreldrenes behov for informasjon om, og dialog med barnehagene.

Utfordring

En nettløsning for informasjon om kvalitet i barnehagesektoren er ett av flere tiltak innenfor rammen av Utdanningsdirektoratets overordnede prosjekt «Kvalitet i barnehagen» (KIB).

Barnehagefakta støtter foreldrenes behov for å se en oversikt over barnehager rundt om i Norge. Per i dag finnes det ingen andre landsdekkende systemer som viser statistikk og nøkkelinformasjon for norske barnehager.

Flere skjermstørrelser av barnehagefakta.foto.

Kart over barnehager.Foto.

Løsning

Løsningen er innbydende og inviterende hvor barnehagens viktigste verdier blir formidlet; lek, omsorg, relasjoner og samspill. Barnehagefakta skal hjelpe Utdanningsdirektoratet med å bli bedre kjent med barnehagesektoren.

Visma Consulting har vært totalleverandør av Barnehagefakta.no. En helhetlig løsning hvor hele design- og utviklingsprosessen er ivaretatt av våre eksperter.

Brukerinvolvering

Vi utførte en behovsanalyse på grunnlag av forprosjektet til Barnehagefakta. Her laget vi konseptskisser, utførte brukertester og designet grafisk grensesnitt som resultat av metoder for brukerinvolvering underveis. Vi jobbet etter «mobile first»-konseptet i hele designprosessen. Nettsiden er svært skalerbar og responsiv, og tilrettelagt for alle plattformer og skjermstørrelser.

Statistikk over hanevold barnegård AS.Foto.

Resultat

  • En brukervennlig og oversiktlig løsning som viser alle barnehager i Norge
  • En rask og responsiv løsning som fungerer like godt på alle plattformer
  • Mulighet for å filtrere og finne bestemte barnehager raskt og enkelt
  • Viser barnehager både i liste og kart
  • Se detaljer for en barnehage og statistikk for denne barnehagen
  • Mulighet for å «lagre» egne barnehager og se statistikk for disse
  • Ivaretar Utdanningsdirektoratets grafiske uttrykk og følger designmanualen for web
  • Hjelpetekst til statistikkene lett tilgjengelig
  • Mulighet for å kunne utvide løsningen og legge til flere statistikker ved behov

Den Norske Turistforening

Nye nettsider for Den Norske Turistforening

Medlemskort gyldig for 2014.Foto,

Nasjonalt ID-senter

Nye nettsider for Nasjonalt ID-senterDesktop og mobil versjon av forside.Foto.

Kontakt oss for rådgivning

Bilde av kontaktpersonen Bente Bakke. Foto

Vi trenger ditt samtykke.

Bilde av kontaktpersonen Bente Bakke .foto

 

Bente Bakke

UX manager

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.