Big data

Big data er et vidt begrep for datasett som er så store eller komplekse at tradisjonell data behandling er vanskelig. I disse enorme datasettene ligger det imidlertid ofte svært verdifull informasjon og innsikt. 

Big data er store mengder kvantitativ eller kvalitativ data - som i bunn og grunn er styrings- og beslutningsverktøy. 

Selv om mange snakker om «big data», betyr egentlig big data bare datasett som er så store og komplekse at de er vanskelig å håndtere med konvensjonelle verktøy.

Gartners definisjon av big data omfatter 3 V’er:

  • Stort volum (volume)
  • Stor variasjon av informasjon (variation)
  • Raskt endrende (velocity)

Etter hvert som et økende antall gjenstander kobles til internett, vil en stadig større mengde data genereres fortløpende. Eksempler inkluderer alt fra GPS-/pulsklokker og andre biometriske målere til mobiltelefoner til værobservasjoner og andre typer sensorer til sosiale medier, CRM-systemer og nettbanker.

Big Data bok fra e-visma

Hva er big data?

Last ned vår gratis e-bok om Big Data og få innsikt i hva Big Data er og hvordan du kan bruke data til å skape verdifull styringsinformasjon.

Last ned gratis e-bok om Big Data >

Noen sentrale spørsmål å stille seg om Big Data:

Hva er det vi kan ha nytte av å vite, som data kan fortelle?

Bedre beslutningsgrunnlag, fordi man kan gå fra «hva tror vi» til «hva vet vi», og dermed endres fra å være styrt av antagelser til å være «data-drevet».

Oppdage ny (skjult) innsikt, fordi man kan begynne å finne sammenhenger som hittil ikke har vært mulig.

Automatisering av forretningsprosesser. Store produksjonsbedrifter kan ved hjelp av big data få en tydeligere og mer sammenhengende oversikt over verdikjeden, fra råvarer kommer inn, gjennom produksjonsprosessen, og til logistikken knyttet til å få ferdig vare videre til kunde. Hvor oppstår flaskehalsene, hvordan optimalisere prosessene?

Hvor finnes dataene?

Datagrunnlaget som behøves for å bygge innsikten man ønsker seg må være tilgjengelig. De fleste organisasjoner har en god del data i egne systemer (både strukturert som i salgs- og økonomisystemer) og gjennom eksterne kilder (Statistisk Sentralbyrå, finanstall, kredittratingbyråer, sosiale medier, osv.).

Hvordan skal data/informasjon produseres?

Dataene må hentes inn, aggregeres, bearbeides og rapporteres til forskjellige interessenter – både internt og kanskje eksternt også. Her er det mange hensyn å ta, både med tanke teknologi, løsninger, kompetanse og bruksområder. I mange tilfeller vil en organisasjon mangle nødvendig kompetanse internt, og dermed måtte gjøre en vurdering av hvorvidt de skal opparbeide kompetansen internt eller leie den inn («make or buy»).

Hvordan skal de kommuniseres?

I verste fall blir rapporter produsert og liggende i en innboks som en PDF-fil, mens i beste fall pumpes innsikt fra big data ut til den enkelte ansatte som har frihet til å aggere utfra det (f.eks. en selger som automatisk får se et dashboard med KPI’er til en potensiell eller eksisterende kunde). Det handler like mye om å gi toppledelsen innsikt som å gi organisasjonen muligheten til å ta grep basert på innsikten. Det er derfor kritisk å gjøre god informasjon tilgjengelig på en måte som er forståelig for mottakeren. Visualisering av data nevnes ofte som en relativt enkel måte å sikre at flere mennesker forstår hva de ser. 

Visma Consulting tilbyr rådgiving og løsninger for å ta tak i store datasett, sette sammen og analysere dataene for å skape ny innsikt.

Business Intelligence i Visma

Visma er et ledende kompetasnesenter for BI, datavarehus og virksomhetsstyring

Business Intelligence kurs og seminarer

Visma arrangerer en rekke kurs og seminarer hvor du kan oppdatere deg på det siste innenfor BI og analyse helt gratis.

Business intelligence produkter og tjenester

Visma tilbyr BI og analyse verktøy fra de største og mest annerkjente leverandørene i markedet

Kontakt oss

Er du interessert, eller lurer på hva vi kan tilby deg, send oss en melding så tar vi kontakt.

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger for å kartlegge mine interesser som beskrevet her og er kjent med at samtykket kan trekkes tilbake når som helst. 

JA, jeg vil motta relevant informasjon basert på mine interesseområder fra Visma på e-post. Jeg kan når som helst melde meg av eller oppdatere mine interesser på Vismas abonnementsside.

Vi trenger ditt samtykke.

Portrett av en Visma konsulent

Jobb hos oss?

Enten du er erfaren konsulent og på leting etter noe nytt, eller nyutdannet og klar for å starte din karriere som konsulent, kan det lønne seg å holde øye med våre utlysninger. Konsulentenheten i Visma består pr i dag av ca 150 nyskapende kvinner og menn. I årene som kommer skal vi vokse enda mer. Vi rekrutterer 15-20 nyutdannede hvert år, og ansetter i tillegg dyktige mennesker med erfaring fra IT- og konsulentbransjen.

Ledige stillinger

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.