Artificial intelligence (AI)

Maskinlæring, deep learning, reinforcement learning. Buzz eller business? Hvis du spør oss, finnes det fordeler med AI for alle – i alle bransjer.

Hva er artificial intelligence (AI)?

Artificial intelligence er en kombinasjon av IT og statistikk, som tar for seg prosessen med å få datamaskiner og programmer til å etterligne menneskelig intelligens.

I denne sammenhengen defineres 'menneskelig intelligens' som evnen til å oppfatte, forstå, handle og lære basert på kunnskap og erfaring. For når vi mennesker skal løse et problem, som f.eks å vurdere hva som er på et bilde, gjennomgår vi på et sekund alt vi vet (dataene våre) om tingene vi ser på bildet. Basert på denne kunnskapen gjør vi vår 'beste gjetning' om hva vi mener er på bildet.

Det er denne prosessen AI søker å imitere. Dataene vi leverer algoritmene kan sammenlignes med kunnskapen vi som enkeltpersoner har samlet i hele vårt liv.

Artificial Intelligence forbedrer effektivitet og øker konkurranseevnen. AI får mer og mer fotfeste i virksomheter, både hos små og store selskaper. Og i alle bransjer. Så hvis du ikke vil tape kampen mot konkurrentene, må du ta kunstig intelligens på alvor.

Spørsmålet er bare hvordan kan du som selskap bruke AI for å skape verdier? Hvis du vil lykkes med AI, er det alfa og omega at du har en kultur for det i virksomheten. En kultur som kan håndtere data, sette opp et IT-set up og tiltrekke de rette ferdighetene.

Gratis e-bok: Slik kommer du i gang med AI

Alle snakker om artificial intelligence og nikker anerkjennende. Men få vil innrømme at de ikke helt vet hvordan de skal bruke AI for å skape verdi i virksomheten. Derfor at vi laget en e-bok som gir deg en how-to-guide til AI. Den tar for seg hvordan du kommer i gang med ditt AI-prosjekt. 

Last ned e-boken

Hvor skal du starte med AI?

Der skoen trykker

Det gir alltid verdi å optimalisere effektiviteten og hastigheten på de mest ressurskrevende tjenestene.

Der hvor handlinger gjentas

Gjentakende oppgaver er åpenbare for automatisering, beslutningsstøtte og robotikk.

Der hendeler kan predikeres

AI gir muligheten til å predikere fremtidige hendelser basert på komplekse datasammenhenger.
Når du ønsker å finne verdifulle områder å implementere AI på, må du jobbe med en klar definisjon av problemet du ønsker å løse. Hvis du ikke jobber med en klar definisjon, er det lett å gå seg vill i AI-universet og bli imponert over mange veldig komplekse AI-løsninger, selv om en enklere tilnærming ville vært bedre for din virksomhet. Vi anbefaler å starte i det små og teste ideen raskt i virkeligheten. Herfra kan du alltid bygge videre på ideen.

Fakta om AI i norske virksomheter

Alle snakker om artificial intelligence og machine learning, og det har lenge vært snakk om at AI er en gylden forretningsmulighet for virksomheter. Men hvor langt har vi egentlig kommet i Norge? Microsoft har gjennomført en undersøkelse blant norske virksomheter om AI. Her er noen av konklusjonene: 

av norske virksomheter er i pilotfasen når det kommer til AI.
av norske virksomheter er på et avansert stadie i bruken av AI.
av virksomhetene forventer at AI har en stor påvirkning på forretningsområder som er ukjente i dag.

Bli (litt) klokere på Artificial Intelligence

5 ting du må ha med i din AI-strategi

Mange bedrifter har begynt å ta bruk løsninger basert på kunstig intelligens og maskinlæring, og realiserer store gevinster på dette. Om din bedrift er i startgropen på dette arbeidet bør man begynne med å fastsette en AI-strategi.

Les artikkelen her. 

Slik kan Visma Consulting hjelpe deg med maskinlæring

AI og maskinlæring brukes nå i stor grad for å effektivisere arbeidsprosesser og flere og flere tar dette i bruk. For å kunne implementere kunstig intelligens trengs det spisskompetanse.

Les artikkelen her. 

Vil du vite mer? Ta kontakt i dag.

 

 

Pedersen, Ola Skuland.png

Ola Skuland Pedersen

Director Emerging Technology, Visma Consulting