Applikasjonsforvaltning

For at du skal få maksimalt utbytte av IT-investeringene dine er det viktig at løsningene videreutvikles, utbedres og oppdateres i takt med virksomhetens behov. Visma tilbyr konsulenter som kan forvalte løsningene for deg dersom du mangler ressurser.

Trygg forvaltning og videreutvikling av forretningskritiske applikasjoner

IT-systemer som understøtter virksomhetsprosessene har direkte innvirkning på organisasjonens produktivitet, servicenivå og lønnsomhet. Kontinuerlige endringer i rammebetingelser krever kontinuerlig endring og tilpasninger i forretningskritiske applikasjoner. Dette stiller strenge krav til innhold og gjennomføring av applikasjonsforvaltningen for forretningskritiske applikasjoner.

Kontinuerlig videreutvikling av applikasjoner

Forholdet mellom utviklings- og forvaltningskostnad endrer seg stadig som en følge av den høye endringstakten. «Total Cost of Ownership» får et stadig større fokus, og kostnaden forbundet med kontinuerlig videreutvikling av applikasjonene utgjør en økende andel av driftsbudsjettet.

For oss i Visma, betyr applikasjonsforvaltning et planlagt, langsiktig arbeid som sikrer at applikasjonen til enhver tid dekker brukernes og organisasjonens behov. Applikasjonsforvaltningen skal ivareta behovene for raske og kontinuerlige endringer – uten å ofre den stabiliteten og forutsigbarheten som kreves for å levere trygg drift av de samme systemene.

Forvaltningstjenester

Applikasjonsforvaltning er en del av vår kjernevirksomhet, og står sentralt i vår forretningsmodell. Gjennom en årrekke har vi utført applikasjonsforvaltningen av kjernesystemer for noen av de største offentlige og private virksomhetene i Norden, noe som gir oss bred og lang erfaring med å finne fram til de mest effektive forvaltningsformene.

Visma tilbyr standardiserte vedlikeholds- og videreutviklingstjenester som samlet dekker behovene innenfor applikasjonsforvaltning. Forvaltningstjenestene består av vedlikeholdstjenester som feilretting, brukerstøtte, forebyggende vedlikehold og oppgraderinger.

Vil du vite mer? Ta kontakt i dag.

Nicolai 400.png

Nicolai Svendsen

Sales Director, Visma Consulting

Anbefalt innhold fra Visma om teknologi og BI