Applikasjonsforvaltning

For at du skal få maksimalt utbytte av IT-investeringene dine er det viktig at løsningene videreutvikles, utbedres og oppdateres i takt med virksomhetens behov. Visma tilbyr konsulenter som kan forvalte løsningene for deg dersom du mangler ressurser.

Applikasjonsforvaltning illustrasjon

Trygg forvaltning og videreutvikling av forretningskritiske applikasjoner

IT-systemer som understøtter virksomhetsprosessene har direkte innvirkning på organisasjonens produktivitet, servicenivå og lønnsomhet. Kontinuerlige endringer i rammebetingelser krever kontinuerlig endring og tilpasninger i forretningskritiske applikasjoner. Dette stiller strenge krav til innhold og gjennomføring av applikasjonsforvaltningen for forretningskritiske applikasjoner.

 

Kontinuerlig videreutvikling av applikasjoner

Forholdet mellom utviklings- og forvaltningskostnad endrer seg stadig som en følge av den høye endringstakten. «Total Cost of Ownership» får et stadig større fokus, og kostnaden forbundet med kontinuerlig videreutvikling av applikasjonene utgjør en økende andel av driftsbudsjettet.

For oss i Visma, betyr applikasjonsforvaltning et planlagt, langsiktig arbeid som sikrer at applikasjonen til enhver tid dekker brukernes og organisasjonens behov. Applikasjonsforvaltningen skal ivareta behovene for raske og kontinuerlige endringer – uten å ofre den stabiliteten og forutsigbarheten som kreves for å levere trygg drift av de samme systemene.

 

Forvaltningstjenester

Applikasjonsforvaltning er en del av vår kjernevirksomhet, og står sentralt i vår forretningsmodell. Gjennom en årrekke har vi utført applikasjonsforvaltningen av kjernesystemer for noen av de største offentlige og private virksomhetene i Norden, noe som gir oss bred og lang erfaring med å finne fram til de mest effektive forvaltningsformene.

 

Visma tilbyr standardiserte vedlikeholds- og videreutviklingstjenester som samlet dekker behovene innenfor applikasjonsforvaltning. Forvaltningstjenestene består av vedlikeholdstjenester som feilretting, brukerstøtte, forebyggende vedlikehold og oppgraderinger.

Applikasjonforvaltningsguide

Effektiv applikasjons- forvaltning av skreddersydde IT-løsninger

Effektiv applikasjonsforvaltning holder liv i skreddersydde IT-løsninger og sørger for at IT-løsningene fortsetter å skape verdi for virksomheten. 

IT-løsninger som understøtter virksomhetsprosessene har direkte innvirkning på produktivitet, servicenivå og lønnsomhet i virksomheten. Samtidig er rammebetingelsene for virksomheter i kontinuerlig endring, noe som krever videreutvikling og tilpasning av IT-løsningene.

Skal applikasjonsforvaltningen bli effektiv stilles det strenge krav til innhold og gjennomføring.

Last ned gratis guide

Kontakt oss

Er du interessert, eller lurer på hva vi kan tilby deg, send oss en melding så tar vi kontakt.

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger for å kartlegge mine interesser som beskrevet her og er kjent med at samtykket kan trekkes tilbake når som helst.

JA, jeg vil motta relevant informasjon basert på mine interesseområder fra Visma på e-post. Jeg kan når som helst melde meg av eller oppdatere mine interesser på Vismas abonnementsside.

Vi trenger ditt samtykke.

Portrett av en Visma konsulent

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.