Visma Compliance

Visma Compliance er en online SaaS-tjeneste som på en sikker og enkel måte lar virksomheter føre protokoll i henhold til artikkel 30 i Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

I artikkel 30 i personopplysningsloven står det at behandlingsansvarlige skal føre protokoll over behandlingsaktiviteter som utføres under deres ansvar. Protokollen skal blant annet inneholde informasjon om formål med behandlingen, hvilke kategorier av personopplysninger den inneholder, og hvem personopplysningene deles med. Protokollen skal på anmodning kunne gjøres tilgjengelig for tilsynsmyndigheten. 

Dette er Visma Compliance

I Visma Compliance kan virksomheter som behandler personopplysninger enkelt registrere, og holde oversikt over, sine behandlingsaktiviteter. Søk- og filtreringsfunksjonen gjør det enkelt å finne frem til behandlinger knyttet til for eksempel en gitt persongruppe, avdeling eller IT-system. I tillegg til å kunne registrere den lovpålagte informasjonen om hver enkelt behandlingsaktivitet, kan virksomheten registrere informasjon knyttet til protokollen i sin helhet. 
 
Ved registrering av en ny behandlingsaktivitet, blir brukeren veiledet gjennom et skjema med felter for utfylling. Her registreres informasjon om behandlingsgrunnlag, hvilke typer personopplysninger det er snakk om, hvor de er lagret, når de skal slettes osv. Det er informasjon som hver behandlingsansvarlig ifølge artikkel 30 i personopplysningsloven er pliktig til å inkludere i protokollen. Slik ser oversikten over behandlingsaktiviteter ut i Visma Compliance:

home_card.PNG

Hvorfor Visma Compliance?

Kontroll: Oppfyller personvernforordningens krav om protokollføring

Kontroll

Oppfyller personvernforordningens krav om protokollføring

Virksomhetens behandlingsaktiviteter er samlet i én løsning

Oversikt

Virksomhetens behandlingsaktiviteter er samlet i én løsning

Bruk av kodeverk gjør søk og filtrering enklere

Datakvalitet

Bruk av kodeverk gjør søk og filtrering enklere

Dataene er lagret innenfor EU/EØS

Sikkerhet

Dataene er lagret innenfor EU/EØS

Les mer i vår produktbrosjyre 

Visma Compliance er en løsning som gjør det enkelt å få kontroll på dine behandlingsaktiviteter. Last ned brosjyren for å lese om hvordan man registrerer behandlingsaktiviteter, kodeverket, rapportering, tilgangsstyring, sikkerheten og Azure AD-integrasjonen. 

Demo: Hvordan ser Visma Compliance ut?

Visma Compliance hjelper deg å føre protokoll på en sikker og enkel måte. Bjarne Muri i Visma Consulting gir deg en kort intro til Visma Compliance og en demo av systemet i denne videoen. 
 

Snakk med oss om behandling av personopplysninger:

 

Vi trenger ditt samtykke.