Visma Skill

Verktøy for testing av tekniske ferdigheter i intervjuprosess. Visma Skill utvikles av fem traineer i Nytt Krutt høsten 2017.

Visma Skill er en løsning for internt bruk i Visma Consulting, og vil brukes som hjelpemiddel under rekrutteringsprosesser for å kartlegge tekniske ferdigheter hos kandidater. Formålet er å utvikle et verktøy som kan brukes til å evneteste kandidater innenfor en rekke teknologier som er relevante for jobben som utlyses. Visma Consulting ønsker også å kunne tilpasse testene og gjøre oppfølging av kandidatene via verktøyet. Produktet blir designet for enkelt å kunne legge til nye spørsmål, teknologier og kompetansedimensjoner innenfor hver enkelt teknologi.

Verktøyet er basert på et prosjekt som ble gjennomført av fjorårets traineer i Nytt Krutt. De utviklet en quiz-applikasjon som har blitt brukt på blant annet JavaZone og rekrutteringsarrangementer rundt om i landet. Hvem vet, kanskje Visma Skill kan videreutvikles til noe helt annet av Nytt Krutt 2018 – som da selvsagt er ansatt ved hjelp av verktøyet.

Teknologier som blir brukt:

  • Java backend med enterprise rammeverk som Spring, Maven og Hibernate

  • Typescript/AngularJS frontend med SCSS for styling

  • Heroku som plattform

 

    Vil du bli en del av Nytt Krutt 2018?

  Søk i dag