UNE.no

Utlendingsnemnda gikk fra en gammel versjon av EPiServer til en ny versjon som kjøres stabilt i skyen.

Behovet

Utlendingsnemnda hadde en portal som var utviklet på en gammel versjon av EPiServer CMS. Den var ikke egnet for teknisk oppgradering eller større strukturelle endringer i innhold. Den var heller ikke universelt utformet eller responsiv. Det forelå derfor et stort behov for en modernisering av nettsiden.

Vil du vite mer? Ta kontakt i dag.

 

 

Chat - Statement.png