UNE.no

UNE behandler klager på UDIs vedtak i asylsaker, andre utlendingssaker og saker om statsborgerskap.

Utlendingsnemnda engasjerte i 2015 Visma Consulting til å bistå med utarbeidelse av prosjektforslag for nyetablering av nettportalen UNE.NO. Portalen var utviklet på en gammel versjon av EpiServer CMS og den var ikke egnet for teknisk oppgradering eller større strukturelle endringer i innhold. Den var heller ikke universelt utformet eller responsiv.

Visma Consulting rådet UNE til å etablere en ny portal, basert på siste versjon av EPiServer CMS og prosjektet ble igangsatt i 2016. Vi anbefalte også å etablere portalen som en skyløsning og utredet de tekniske, økonomiske og sikkerhetsmessige forholdene for et slikt valg. 

Gjennom utviklingsprojektet samarbeidet Vismas konsulenter tett med kundens prosjektledelse og etablerte den nye portalen som en ren skyløsning med EPiServer som innholdsplattform.

Ny portal tilbyr brukerne en helt ny grafisk og strukturell profil på sidene og portalen tilfredsstiller alle krav til offentlige nettsteder for universell utforming og er responsivt utformet. Portalen støtter også en rekke språk, også høyre-til-venstre.

Vi leverer

  • Ekspertkompetanse på EPiServer CMS
  • Ekspertkompetanse på EPIServer Find og Google Analytics
  • Ekspertkompetanse på Front- end utvikling
  • Utviklingskompetanse på Microsoft .Net
  • Tekniske rådgivning og bistand på Microsoft teknologi
  • Rådgivning og tjenester på Microsoft Azure

 

Kontakt oss

Er du interessert, eller lurer på hva vi kan tilby deg, send oss en melding så tar vi kontakt.

Vi trenger ditt samtykke.

Portrett av en Visma konsulent

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.