Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet (Udir) er en etat under Kunnskapsdepartementet, som har ansvaret for utvikling av barnehage, grunnskole og videregående opplæring.

 

Barnehagefakta for Utdanningsdirektoratet

Kunnskapsdepartementet ga i november 2014 Utdanningsdirektoratet i oppdrag å utvikle et helhetlig system for å følge med på kvaliteten i barnehagen. I oppdragsbrevet presiserte Kunnskapsdepartementet at kvalitetssystemet skulle ivareta foreldrenes behov for informasjon om, og dialog med barnehagene.

En nettløsning for informasjon om kvalitet i barnehagesektoren er ett av flere tiltak innenfor rammen av Utdanningsdirektoratets overordnede prosjekt «Kvalitet i barnehagen» (KIB).

Barnehagefakta støtter foreldrenes behov for å se en oversikt over barnehager rundt om i Norge. Per i dag finnes det ingen andre landsdekkende systemer som viser statistikk og nøkkelinformasjon for norske barnehager.

Løsningen er innbydende og inviterende hvor barnehagens viktigste verdier blir formidlet; lek, omsorg, relasjoner og samspill. Barnehagefakta skal hjelpe Utdanningsdirektoratet med å bli bedre kjent med barnehagesektoren.

Visma Consulting har vært totalleverandør av Barnehagefakta.no. En helhetlig løsning hvor hele design- og utviklingsprosessen er ivaretatt av våre eksperter.

Vi utførte en behovsanalyse på grunnlag av forprosjektet til Barnehagefakta – laget konseptskisser, utførte brukertester og designet grafiske grensesnitt som resultat av metoder for brukerinvolvering underveis. Vi jobbet etter «mobile first»-konseptet i hele designprosessen. Nettsiden er således svært skalerbar og responsiv, og tilrettelagt for alle plattformer og skjermstørrelser.

 

Barnehagefakta ble lansert sommeren 2015 og følgende er levert:

  • En brukervennlig og oversiktlig løsning som viser alle barnehager i Norge
  • En rask og responsiv løsning som fungerer like godt på alle plattformer
  • Mulighet for å filtrere og finne bestemte barnehager raskt og enkelt
  • Viser barnehager både i liste og kart
  • Se detaljer for en barnehage og statistikk for denne barnehagen
  • Mulighet for å «lagre» egne barnehager og se statistikk for disse
  • Ivaretar Utdanningsdirektoratets grafiske uttrykk og følger designmanualen for web
  • Hjelpetekst til statistikkene lett tilgjengelig
  • Mulighet for å kunne utvide løsningen og legge til flere statistikker ved behov

 

Hovedteknologi

.NET 4.5, ASP .NET MVC, ASP .NET Web API, DocumentDB, Microsoft Azure,

Angular, Chart JS, Leaflet, Gulp, Javascript, HTML5, CSS3, Sharepoint Search,  Foundation, Sass

Kontakt oss

Er du interessert, eller lurer på hva vi kan tilby deg, send oss en melding så tar vi kontakt.

Vi trenger ditt samtykke.

Portrett av en Visma konsulent

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.