Statistikkportal for Utdanningsdirektoratet

Visma Consulting bidrar til åpenhet, gjennomsiktighet og innsikt i norsk utdanning, gjennom utvikling av en avansert statistikkløsning som publiserer data om norsk utdanning i en allment tilgjengelig portal. Portalen gir elever, foresatte, ansatte i utdanningssektorten, journalister og politikere mulighet for dypdykk i utdannings- og karakterstatistikk.

Effekt

Løsningen er svært effektiv og produksjon av nye statistikker går mye raskere enn tidligere. Man kan opprette en ny statistikk ved å sette opp metadata iht kundens ønsker og kjøre dataene gjennom verdikjeden. Eksempelvis brukte Visma kun 4,5 time på å opprette og tilgjengeliggjøre en ny statistikk for fravær i grunnskolen.

 Kommentarer fra sluttbrukere:

 • "Dette er så raskt at det faktisk kommer til å bli brukt"

 • "Veldig imponert over hva dere har fått til"

 • "Jeg får veldig mange henvendelser som tar mye tid - nå kan jeg bare henvise hit"

 • "Fantastisk verktøy"

 • "Så brukervennlig at selv bestemødre kan bruke det"

 • "Utrolig spennende verktøy med mange muligheter"

Gevinster med ny løsning:

Reduserte kompetansekrav

 • Mindre person-avhengighet

 • Færre verktøy-eksperter

 • Self service

Bedre kvalitet

 • Generelle komponenter

 • Standardisering

 • Økt datakvalitet

 • Logging

 • Sporbarhet

Ytelselsen 

 • Responstid 

 • Skalerbarhet 

 • Stabilitet

Forvaltning

 • Mindre kildekode 

 • Enklere deploy

 • Automatisering

 • Redusert feilrettingstid 

 • Time to market

 

Vil du vite mer? Ta kontakt i dag.

 

 

Chat - Statement.png