Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet (Udir) er en etat under Kunnskapsdepartementet, som har ansvaret for utvikling av barnehage, grunnskole og videregående opplæring.

Nytt statistikksystem for Utdanningsdirektoratet

Blant Udirs oppgaver er tilgjengeliggjøring av statistikk om grunnopplæringen slik at denne kan benyttes av offentligheten, norske skoler, forskere og en rekke andre brukergrupper. Dette muliggjøres gjennom en ny statistikkløsning utviklet av Visma.

 

Statistikksystemet vil dekke fire områder:

Skjermbilde av Statistikksystem for Udir, Norges kart.
  • Rapportering - Web-baserte tjenester for å sammenstille rapporter, analysere og drille i tilgjengelige data
  • Statistikkbank - Registre som samler og tilgjengeliggjør innsamlede opplysninger
  • Datamottak og kryptering - Systemstøtte for kryptering og anonymisering av innsamlede opplysninger slik at personvernet ivaretas
  • Kontrollstasjon - Systemstøtte for automatisk kontroll og kvalitetssikring av innsamlede opplysninger

 

I det nye systemet vil statistikkavdelingen bruke mer av sin tid på kvalitativ analyse av data i stedet for på manuelle kvalitetssjekker. Mer statistikk vil bli publisert, og sikkerhetsløsningene vil sikre at ingen personidentifiserbare opplysninger vil komme på avveie.

 

Strenge krav til sikkerhet

IT sikkerhet illustrasjon

Udir har strenge krav til sikkerhet, og løsningen omfatter kryptering av personidentifiserende opplysninger, sikker filoverføring, sikkerhetssoner og logging av all brukeraktivitet som involverer personidentifiserende opplysninger. Statistikkavdelingen har også behov for å kunne gjøre utstrakt analyse og bearbeiding av data i løsningen. Dette muliggjøres både gjennom standard verktøy fra Microsoft og gjennom et skreddersydd simuleringsområde.

Teknologi

Visma Consulting gjennomfører systemutviklingsprosjektet for Udir. Et prosjekt som involverer en større prosjektgruppe som går over flere år. Det er lagt vekt på å utvikle en konfigurerbar, generisk løsning som gjør at Udir i størst mulig grad skal være uavhengig av eksperthjelp. Løsningen skal publisere data mot offentligheten og utveksle data med en rekke eksterne instanser. Statistikkløsningen baserer seg på utstrakt bruk av standardkomponenter. MS Sharepoint 2013 Enterprise, .NET (C# 4.0), Windows Communication Foundation og MS SQL Server 2012.

Kontakt oss

Er du interessert, eller lurer på hva vi kan tilby deg, send oss en melding så tar vi kontakt.

Vi trenger ditt samtykke.

Portrett av en Visma konsulent

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.