Utdanningsdirektoratet

Visma Consulting bidrar til åpenhet, gjennomsiktighet og innsikt i norsk utdanning, gjennom utvikling av en avansert statistikkløsning som publiserer data om norsk utdanning i en allment tilgjengelig portal. Portalen gir elever, foresatte, ansatte i utdanningssektorten, journalister og politikere mulighet for dypdykk i utdannings- og karakterstatistikk.

Behovet

En av Utdanningsdirektoratet sine oppgaver er å tilgjengeliggjøre statistikk om grunnopplæring, barnehage, grunnskole, videregående, fag- og yrkesopplæring, med mer, slik at denne kan benyttes av offentligheten, norske skoler, forskere og andre.

Utdanningsdirektoratet hadde et behov for å skape et statistikksystem som kunne sikre effektiv statistikkproduksjon og høy datakvalitet, samtidig som at individdata ble behandlet på en forsvarlig måte.

Hovedmålene for prosjektet ble definert til:

 • Være det komplette systemet for Udirs statistikker

 • Servere data ut til interne og eksterne systemer

 • Effektiv statistikkproduksjon av høy kvalitet

 • Mer statistikk og tallmateriale lett tilgjengelig

 • Forsvarlig behandling av personopplysninger

Effekt

Løsningen er svært effektiv og produksjon av nye statistikker går mye raskere enn tidligere. Man kan opprette en ny statistikk ved å sette opp metadata iht kundens ønsker og kjøre dataene gjennom verdikjeden. Eksempelvis brukte Visma kun 4,5 time på å opprette og tilgjengeliggjøre en ny statistikk for fravær i grunnskolen.

Gevinster med ny løsning

 

 Kommentarer fra sluttbrukere:

 • "Dette er så raskt at det faktisk kommer til å bli brukt"

 • "Veldig imponert over hva dere har fått til"

 • "Jeg får veldig mange henvendelser som tar mye tid - nå kan jeg bare henvise hit"

 • "Fantastisk verktøy"

 • "Så brukervennlig at selv bestemødre kan bruke det"

 • "Utrolig spennende verktøy med mange muligheter"