Utlendingsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet (UDI) skal iverksette flyktning- og innvandringspolitikken i Norge.

 

Effektiv veiledning for utenlandske søkere

Hvert år ønsker et stort antall utenlandske statsborgere å besøke eller flytte til Norge. Dette krever i mange tilfeller registrering av innreise og godkjennelse av opphold. En omfattende prosess i flere ledd. 

Tidligere registrerte utlendinger seg direkte ved oppmøte på politi- og utenriksstasjoner. Dette førte til lange køer ettersom registrering av opplysninger var tidkrevende og mange søkere møtte opp i flere omganger for å levere alle de nødvendige papirene.

For å effektivisere søking og søknadsbehandling besluttet UDI å digitalisere disse prosessene, slik at den enkelte søker kunne tilegne seg informasjon og registrere en rekke opplysninger på egenhånd. UDIs selvbetjeningsportal heter "Søknad på Nett" (SPN).

Løsningen omfatter:

  •       Rettledning om søknadsprosess og dokumentasjon
  •       Innsamling av grunnopplysninger og dokumentasjon i forkant av fysisk oppmøte
  •       Booking av oppmøtetidspunkt
  •       Administrasjon av møtetidspunkt for politi- og utenriksstasjoner
  •       Integrasjon mot offentlige registre, MinID, Altinn og betalingsløsning

UDIs web-applikasjon for søknad på nett ble tatt i bruk i 2009. Visma Consulting forvalter i dag løsningen som en del av en omfattende systemportefølje ved UDI.

Ved å tilby elektronisk søknad og selvbetjening, sparer UDI og utenriksstasjonene betydelig arbeid og tid hver eneste dag. For søkerne oppleves søknadsprosessen tilgjengelig og effektiv. "Søknad på nett" har i dag ca. 1000 brukere daglig, og våre konsulenter utvikler portalen til stadig å omfatte nye søkegrupper og ny funksjonalitet.

UDI arbeider målrettet for å tilby stadig flere selvbetjente og mobile tjenester. Målet er å tilby best mulig tjenester til brukerne.

Teknologi

Applikasjonen er bygget på .NET plattformen, bruker EPiServer CMS for innholdsstyring og Windows Workflow Foundation, for oppbygging og håndtering av søknadsflyter. Alle søknadsskjemaer tilfredsstiller ELMER standarden.

skjermbilde av udi-løsning

Vil du vite mer? Ta kontakt i dag.

 

 

Chat - Statement.png