Gjenkjenning av passtempler

UDI ønsket en PoC (Proof of Concept) som undersøker om det er mulig å automatisere uthenting av informasjon fra passtempler. Det resulterte i en fungerende kognitiv agent som identifiserer relevant data i et pass.

Behovet 

Manuell inspeksjon av passtempler er både ressurs- og tidkrevende og inngår i flere ledd i utlendingsforvaltningen, eksempelvis hos UDI og Politiet. I tillegg kan det være utfordrende for en søker å fylle inn all søknadsinformasjon, som for eksempel utenlandsopphold, korrekt.

Et ønske fra UDI var å undersøke om det er mulig å automatisere uthenting av informasjon fra passstempler, i hovedsak land, innreisedato og avreisedato, slik at man kan bestemme destinasjon og varigheten for et opphold. Eventuell annen informasjon som måtte ligge i stemplene kan også være av interesse.

En slik modell vil kunne effektivisere verifiseringen av en reiserute eller et et utenlandsopphold, og dermed forbedre brukeropplevelsen for både søkere og ansatte.

Vil du vite mer? Ta kontakt i dag.

 

 

Pedersen, Ola Skuland.png

Ola Skuland Pedersen

Director Emerging Technology, Visma Consulting