Visma har utviklet tolkesiden for UDI som gjør det enklere å booke møter med tolker

Tolkesiden og Tolke- og oversetterbasen

Slik har løsninger i .NET Core og Azure hjulpet UDI med å få rask tilgang til tolker og oversettere som brukes i møte med utlendinger.

Behovet

Utlendingsdirektoratet (UDI) har ofte behov for tolker og oversettere for å kommunisere med utlendinger som ikke kan norsk. Mange aktører bruker de samme tolkene og oversetterne. Dette gjør at det kan være en utfordring å finne en tilgjengelig ressurs med de rette kvalifikasjonene. 

Derfor ble målet for prosjektet å utvikle en løsning som gir en oversikt over tilgjengelige tolker og oversettere. I tillegg til tilgjengelighet ble kvalifikasjoner, kontaktinformasjon, utdanning og preferanser en del av løsningen. UDI etterstreber å automatisere prosesser der det er mulig, og derfor ønsket de å kunne bestille tolker og oversettere uten å måtte ringe dem eller sende dem en sms på egenhånd.

Vil du vite mer? Ta kontakt i dag.

 

 

Chat - Statement.png