Statens vegvesen

Statens vegvesen har hatt behov for å lage et nytt system for å håndtere alle arbeidsprosesser og informasjonsbehov slik at det er i tråd med det nye regelverket fra 2015.

Periodisk kjøretøykontroll og verkstedregister

Statens vegvesens tilsynsseksjon er plassert rundt omkring på landets 72 trafikkstasjoner. Denne seksjonen har ansvaret for å følge opp kvaliteten på norske verksteder. Tilsynsseksjonen utfører systemrevisjoner hos verksteder og kontrollorgan, og tar stikkprøver av periodiske kjøretøykontroller.  Alle som utfører reparasjon av kjøretøy skal være godkjent av Statens vegvesen, og ha dokumentasjon på dette.

Stikkprøvekontroller blir utført på forskjellige måter: personell fra tilsynsseksjonen følger en mekaniker/kontrollør for periodisk kjøretøykontroll under en hel eller deler av en periodisk kontroll der man blir vurdert på gjennomføringsmetodikk, faglig vurdering av feil og mangler på kjøretøyet samt hvordan kontrollresultatet blir registrert i datasystemet.

Et nytt og mer omfattende regelverk trer i kraft fra 2015 og Statens Vegvesen har hatt behov for å lage et nytt system for å håndtere alle arbeidsprosesser i forbindelse med dette og informasjonsbehov for å håndheve regelverket.

 

Om løsningen

Visma Consulting har utviklet og levert en løsning til Statens Vegvesen for mottak av resultater etter periodiske kjøretøykontroller (PKK), og et fagsystem for administrasjon og oppfølging av verksteder som gjennomfører PKK;  «PKK- og Verkstedregisteret»

PKK- og Verkstedregisteret er et dataverktøy som først ble utviklet i 1997 spesielt for mottak av resultater etter periodiske kontroller (tidligere ”EU-kontroller”), samt et register over alle godkjente kjøretøyverksteder og kontrollorgan for PKK. Visma Consulting har laget et nytt system som erstatter den opprinnelige løsningen, og har implementert et internt fagsystem med integrasjon for eksterne dataleverandører, og skjema i Altinn.
Løsningen støtter ekstern elektronisk søknad og innrapportering via skjema i Altinn, samt webservices for integrasjon for innrapportering ved eksterne leverandører.

For interne brukere er løsningen utviklet for å motta, behandle, lagre og følge opp de innrapporterte resultater etter gjennomført PKK, samt for gjennomføring av tilsyn. Løsningen er også et register over alle de verksteder og kontrollorgan som er godkjent for å gjennomføre ulike typer arbeid på kjøretøy og PKK.

Løsning består av følgende hoveddeler:

  • Innsendingstjenester og innsynstjeneste i Altinn for innrapportering og søknad
  • Tjenester (eksponert på en servicebus) for å sørge for kommunikasjon mellom applikasjonene og systemene
  • Register over utførte periodiske kjøretøykontroller. Grensesnitt for saksbehandling, historikk, samt uthenting av rapporter og statistikk
  • Register over verksteder som er godkjent for ulike typer arbeid
  • Grensesnitt for gjennomføring og planlegging av tilsyn


PKK- og verkstedregisteret er et viktig verktøy for Statens Vegvesen for å sikre mottak og registrering av gjennomførte periodiske kontroller og for å forhindre juks. Strukturert innrapportering av opplysninger sørger for et godt datagrunnlag, og veldefinerte arbeidsprosesser internt sørger for lik og forutsigbar behandling av saker, både innrapporteringer, søknader og gjennomføring av tilsyn.

 

Teknologi

Løsningen er implementert i Java med webgrensesnitt, og integrasjon mot Altinn via webservices på tjenestebus. 

Kontakt oss

Er du interessert, eller lurer på hva vi kan tilby deg, send oss en melding så tar vi kontakt.

Vi trenger ditt samtykke.

Portrett av en Visma konsulent

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.