Skatteetaten

I Skatteetaten jobber over 6500 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen av velferdssamfunnet.

Altinn-oppdrag for Skatteetaten

Prosjektet eDialog er det første som har tatt i bruk de nye samhandlingstjenestene i Altinn II. Hovedmålet var å kvalitetssikre at rammeverkene for utvikling av nye tjenester i Altinn II-plattformen fungerte etter hensikten. For å teste dette skulle det etableres to løsninger for elektronisk dialog mellom Skatteetaten og innbyggere i Norge.

Visma har deltatt aktivt i prosjektet som tjenesteutvikler på Altinn II-plattformen, med ansvar for testledelse og test. Dette innebærer oppsett og implementering alle nye tjenester i de to dialogene, inklusiv integrasjonen fra dem mot integrasjonsplattformen.

Navnedialogen gir nybakte foreldre mulighet til å:

 • motta navnevalgskjema
 • sende inn navnevalg
 • motta fødselsattest
 • endre navn
 • få oversikt over all utgående og inngående korrespondanse i en egen meldingsboks

Skattedialogen gir skattytere mulighet til å:

 • motta skattekort
 • endre skattekort
 • motta selvangivelse
 • sende inn selvangivelse
 • beregne foreløpig skatt
 • søke om utsettelse av frist
 • klage på skatten
 • få oversikt over all utgående og inngående korrespondanse i en egen meldingsboks

Prosjektet var organisert med ressurser fra Skatteetaten og innleide ressurser fra flere forskjellige leverandører. Det er Skatteetaten som har hatt det overordnede prosjektansvaret for eDialog og Vismas konsulenter har hatt definerte roller i prosjektorganisasjonen.

 

Papirarbeid på skatteetaten

MAG/EDAG - Ekstern Kommunikasjon

Skatteetaten skal frem til 2016 modernisere de IT-systemene som tar imot og bearbeider kontroll- og likningsoppgaver (grunnlagsdata) fra tredjeparter, for eksempel banker, boligselskap og forsikringsselskaper. Eksisterende systemer og rutiner på området er i hovedsak utviklet i forbindelse med innføring av forenklet selvangivelse og preutfylt selvangivelse i 1980- og 1990-årene. Her gjøres blant annet  innrapportering ved innsending av CD/disketter til Skatteetaten, noe som krever mye manuell behandling og er lite effektivt. Skatteetaten ønsker å kunne innføre nye oppgavetyper for å få et større datagrunnlag og enda bedre kvalitet i skatteberegningen, her har de gamle systemene vært en begrensning. Samtidig medfører innføring av A-ordningen fra 1.1.2015 at alle arbeidsgivere er pålagt å innrapportere informasjon om ansatte og lønnsforhold på månedlig basis. Dette stiller også nye krav til håndtering av store datamengder og umiddelbar respons.

Visma Consulting er en av flere leverandører som har jobbet under kundens ledelse for å levere et moderne system for mottak og kontroll av grunnlagsdata. Dette utgjør en plattform for fremtidig tjenesteutvikling i etaten. Løsningen består av mer enn 50 nyutviklede applikasjoner og er et av de største moderniseringsprosjektene som er gjennomført i offentlig sektor.

En av løsningene der Visma Consulting har vært en sentral aktør er utarbeidelsen av "Ekstern Kommunikasjon". Dette er en automatisert prosess for mottak og distribusjon av meldinger til og fra eksterne samhandlere.

Hovedelementer i løsningen er:

 • En generell mottakskomponent som er hendelsesbasert og kan prosessere filer fra flere kilder, blant annet Altinn. Systemet er designet for å kunne håndtere opp til 200.000 meldinger pr. dag og har svært høye krav til responstid, ytelse og robusthet.
 • En generell utsendingskomponent som ruter kvittering tilbake til avsender, og videresender data til andre samhandlere som Skatteetaten har avtale om å utveksle informasjon med. Systemet har interne REST-grensesnitt og kommuniserer med NAV, SSB og andre mottakere via webservices eller SFTP. Behandlingsresultat fra prosessering av a-meldinger blir sendt via Altinn.
 • En løsning for driftsoppfølging av meldingsflyt inn og ut av systemet. Systemet er implementert i Java med bruk av AKKA og har funksjonalitet og skjermbilder for å gi oversikt og detaljer om alle meldinger og mulighet for resending.

De nye systemene har gitt Skatteetaten en helautomatisert og robust verdikjede. Ved å gå over til en maskinell innlevering har brukerne større trygghet for at innleveringer ikke kommer på avveie, umiddelbar respons og enklere muligheter for å korrigere feil, i tillegg til tilgang på historikk i Altinn. 

Utvikling og drift av Skatteetaten.no

Skatteetatens nettsider er blant de mest besøkte offentlige tjenestene på nett. Portalen tilbyr norske og utenlandske brukere veiledet iformasjon og verktøy. Nettstedet består av mer enn seksti tusen sider. Portalen tilbyr også en rekke kalkulatorer for beregning av avgifter, fradrag og satser, samt betalingsløsning for visse typer avgifter.

De nye nettsidene ble lansert i 2018 og utnytter alle styrkene som ligger i innholdsplattformen EPiServer CMS. Med over 200 redaktører og innholdsprodusenter, og juridisk regelverk som krever at alt innhold er kvalitetssikret, er det avgjørende med god struktur og støtte for innholdsproduksjon.

Ny portal tilbyr brukerne en helt ny grafisk og strukturell profil på sidene. Portalen tilfredsstiller alle krav til offentlige nettsteder for universell utforming og er responsivt utformet.

I de travleste periodene knyttet til Skattemelding og -oppgjør, gjøres det flere millioner oppslag daglig mot nettsidene. Når disse inngår i verdikjeden med Altinn og MinID/BankID, er det åpenbart avgjørende at sidene er hundre prosent tilgjengelige i disse periodene. Det sikres gjennom en bunnsolid plattform av skytjenester som utnytter Microsofts Public Cloud, Azure, fullt ut.

Visma Consulting er totalleverandør av både utviklingsprosjekt, produkter, teknisk drift og infrastruktur, og gjennom et dedikert team sikrer vi brukerne at tjenestene er tilgjengelige og tilpasset dere behov til enhver tid.

Alle miljøer er satt opp av Visma Consulting i MS Azure gjennom utstrakt bruk av PaaS- tjenester. Arkitektur, oppsett og drift av miljøer er gjort av Visma Consulting og skal gjennom hele avtaleperioden leveres gjennom èn enkelt Skytjenesteavtale som inkluderer alle nødvendige miljøer, driftstjenester, vedlikeholdstjenester og inkluderte SaaS-tjenester.

 

 

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.