Renovasjonsetaten

Renovasjonsetaten (REN) er Oslo kommunes forvaltningsetat innen avfallshåndtering, og utfører den avfallspolitikken som til enhver tid blir besluttet av det sittende bystyret i Oslo. 

REN og Visma – sammen gjør vi Oslos viktigste jobb!

I juni 2006 vedtok Bystyret i Oslo ”Avfallsplan 2006-2009”, hvor sentrale punkter gjaldt innføring av kildesortering og gjenvinning av plastemballasje og matavfall i Oslo kommune. Fram mot 2012 ble det gjennomført en gradvis innføring av kildesortering i hele Oslo.

WebDEB er et system for registrering og oppfølging av RENs abonnenter og deres tilknyttede tjenester. Systemet støtter ulike prosesser for kundeoppfølging, generering av statistikk og rapportering til kommunen, og brukes av renovasjonsselskapene til planlegging og administrasjon av avfallshentingen.

Gjenvinning og resirkulering - En mann knytter en blå pose.

WebDEB er et standardprodukt fra 2002 som har blitt skreddersydd over tid for å tilpasses Renovasjonsetatens behov. Visma har vært ansvarlig for utvikling av løsningen og har i dag ansvaret for vedlikehold og videreutvikling av systemet. Visma har også vært ansvarlig for å konvertere eiendoms- og abonnementsdata fra etatens eksisterende saksbehandlingssystem inn i WebDEB. Løsningen er utviklet i en 3-lags arkitektur med tynne klienter, og benytter en ekstern kartapplikasjon for å tegne opp og vise informasjon om alle eiendommer og deres tjenester. Løsningen er integrert mot kemneren i Oslo slik at WebDEB til enhver tid har oppdatert informasjon om alle eiendommer og eiere i Oslo kommune. Brukerne får tilgang til systemet ved hjelp av en standard nettleser.

Gjenvinning og resirkulering symbolFør de fikk WebDEB hadde ikke REN noe datasystem til å støtte arbeidet med avfallshåndteringen i Oslo. Det daglige arbeidet baserte seg i stor grad på gule lapper og papirarbeid. WebDEB har etter hvert blitt et fullgodt system som støtter alle faser av avfallshåndteringen, og REN kaller det i dag sitt ”sentralnervesystem”. WebDEB brukes av alle aktører som er involvert i det daglige arbeidet med avfallshåndteringen i Oslo, og sentrale oppgaver er blant annet kundeoppfølging, driftsoppfølging, fakturering og ruteplanlegging.

Kontakt oss

Er du interessert, eller lurer på hva vi kan tilby deg, send oss en melding så tar vi kontakt.

Vi trenger ditt samtykke.

Portrett av en Visma konsulent

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.