Politiet

Modernisering av politiet vil komme ansatte, publikum og samarbeidspartnere til gode.

Nett på Nytt – politiet.no

Politiets Data og Materiell Tjeneste har sammen med Visma vært ansvarlige for å designe og implementere politiets internettsider politiet.no. Sidene benyttes av publikum og er utarbeidet med tanke på å støtte opp om landets ulike politidistrikt samt de ulike særorganene. Løsningen inneholder blant annet en publiseringsløsning for å publisere dokumenter, artikler og ulike media formater (Bilder, video og lignende). Autentisering av brukere, i de tilfeller det er nødvendig, gjøres mot AltInn eller MinSide (MinID).

Viktige suksessfaktorer:

  • Det er enklere for brukeren å finne frem på sidene
  • Søk er raskere og gir mye bedre treff enn tidligere
  • Det er mulig å legge ut applikasjoner som benyttes av publikum, både applikasjoner som kan benyttes anonymt og applikasjoner som krever at brukeren er autentisert.
  • Løsningen er rask og stabil.

 

ELMO – Avansert Søk

Visma har bistått Politiets Data og Materiell Tjeneste i ELMO-prosjektet med utvikling av ELMO som benyttes av Økokrim. ELMO er et system som dekker Økokrims behov for å søke på data på tvers av fagsystemene for å etterforske og saksbehandle økonomisk kriminalitet.

Avansert Søk er et delprosjekt i ELMO og benytter Fast teknologi for å indeksere opp ulike datakilder og det er utviklet websider som lar brukerne søke og navigere i de indekserte dataene på en rask og hensiktsmessig måte.

  • Bruk av ”Avansert Søk” gir etterforskerne store tidsbesparelser og økt nøyaktighet
  • Brukervennlighet og lett tilgjengelige data
  • Etterforskerne får nye og bedre treff på grunn av avanserte algoritmer for søk i FAST ESP. (Synonymer, lemmatisering, støtte for flere språk og så videre)

Integrasjon mot en rekke offentlige eksterne register og interne systemer. Men bakgrunn i at dette er et system som brukes til etterforskning av økonomisk kriminalitet skal datagrunnlaget til systemet ikke offentliggjøres. 

 

Kontakt oss

Er du interessert, eller lurer på hva vi kan tilby deg, send oss en melding så tar vi kontakt.

Vi trenger ditt samtykke.

Portrett av en Visma konsulent

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.