Politiet

Modernisering av politiet vil komme ansatte, publikum og samarbeidspartnere til gode.

Nett på Nytt – politiet.no

Politiets Data og Materiell Tjeneste har sammen med Visma vært ansvarlige for å designe og implementere politiets internettsider politiet.no. Sidene benyttes av publikum og er utarbeidet med tanke på å støtte opp om landets ulike politidistrikt samt de ulike særorganene. Løsningen inneholder blant annet en publiseringsløsning for å publisere dokumenter, artikler og ulike media formater (Bilder, video og lignende). Autentisering av brukere, i de tilfeller det er nødvendig, gjøres mot AltInn eller MinSide (MinID).

Viktige suksessfaktorer:

  • Det er enklere for brukeren å finne frem på sidene
  • Søk er raskere og gir mye bedre treff enn tidligere
  • Det er mulig å legge ut applikasjoner som benyttes av publikum, både applikasjoner som kan benyttes anonymt og applikasjoner som krever at brukeren er autentisert.
  • Løsningen er rask og stabil.

 

ELMO – Avansert Søk

Visma har bistått Politiets Data og Materiell Tjeneste i ELMO-prosjektet med utvikling av ELMO som benyttes av Økokrim. ELMO er et system som dekker Økokrims behov for å søke på data på tvers av fagsystemene for å etterforske og saksbehandle økonomisk kriminalitet.

Avansert Søk er et delprosjekt i ELMO og benytter Fast teknologi for å indeksere opp ulike datakilder og det er utviklet websider som lar brukerne søke og navigere i de indekserte dataene på en rask og hensiktsmessig måte.

  • Bruk av ”Avansert Søk” gir etterforskerne store tidsbesparelser og økt nøyaktighet
  • Brukervennlighet og lett tilgjengelige data
  • Etterforskerne får nye og bedre treff på grunn av avanserte algoritmer for søk i FAST ESP. (Synonymer, lemmatisering, støtte for flere språk og så videre)

Integrasjon mot en rekke offentlige eksterne register og interne systemer. Men bakgrunn i at dette er et system som brukes til etterforskning av økonomisk kriminalitet skal datagrunnlaget til systemet ikke offentliggjøres. 

 

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.