Petroleumstilsynet

Visma Consulting er totalleverandør i etableringen av nye nettsider for Petroleumstilsynet. Nettsiden har blitt enklere å bruke og mer oversiktlig for brukeren.

Behovet

Petroleumstilsynet hadde et behov for en oppdatering av nettsidene sine. Ptil.no har som formål å presisere myndighetskravene som gjelder innenfor helse, miljø og sikkerhet i petroleumsbransjen og vise hvordan regelverket anvendes. De ønsket å modernisere nettsidene slik at de ble tilpasset alle type enheter og de trengte en restrukturering av innholdet.

Resultater

Nettstedet har blitt godt mottatt i petroleumsnæringen, mye på grunn av de nye funksjonene, som gjør at brukeren lettere kan se hvordan petroleumsregelverket blir anvendt i praksis. Søkefunksjonen er også sterkt forbedret.

Prosjektet ble godt gjennomført med et engasjert og faglig sterkt team fra Visma. God prosjektstyring og ryddige prosesser bidro sterkt til dette. Arbeidet med interaksjonsdesignet var grundig og systematisk, med et elegant og brukervennlig resultat. Visma viste solid forståelse for våre ønsker knyttet til arkitektur for å hente data fra fagsystemer for tilsyn og regelverk. Vi fikk også gode råd og bistand i forbindelse med å sette løsningen i drift i Azure”, sier Eileen Brundtland.

Vil du vite mer? Ta kontakt i dag.

 

 

Chat - Statement.png