Petroleumstilsynet

Visma Consulting er totalleverandør i etableringen av nye nettsider for Petroleumstilsynet. Nettsiden har blitt enklere å bruke og mer oversiktlig for brukeren.

Behovet

Petroleumstilsynet hadde et behov for en oppdatering av nettsidene sine. Ptil.no har som formål å presisere myndighetskravene som gjelder innenfor helse, miljø og sikkerhet i petroleumsbransjen og vise hvordan regelverket anvendes. De ønsket å modernisere nettsidene slik at de ble tilpasset alle type enheter og de trengte en restrukturering av innholdet.

Prosessen

Prosjektet skulle etablere nye nettsider for Petroleumstilsynet. Visma Consulting har vært leverandør for hele webutviklingsprosessen fra valg av publiseringssystem/CMS, informasjonsarkitektur, interaksjonsdesign og grafisk design, utvikling, test og leveranse av en produksjonsklar ny portal som skulle erstatte den eksisterende løsningen. Visma har altså bidratt i alle ledd i utviklingen av nye nettsider.

I parallell med utvikling av ny portal implementerer også Petroleumstilsynet internt en tilsyns- og regelverksbase som gjennom et API skal tilby innhold og relasjoner mellom innhold benyttet på nettstedet. Visma Consulting har bistått med oppsett og drift av utviklings- og testmiljøer i MS Azure.

Petroleumstilsynet holder til i Stavanger og Visma sitt team sitter i Oslo. Derfor har store deler av kommunikasjonen og samarbeidet med kunden foregått ved hjelp av videokonferanse, telefon og Slack.

 

Løsningen

Den nye portalen ble realisert på siste versjon av EPiServer CMS og løsningen ble utviklet for drift i MS Azure. Det har blitt levert et helt nytt design, med fokus på brukeren. Nettsiden er oppdatert med nye funksjoner og bedre søkemuligheter. Det er også lagt vekt på å gjøre siden enklere å navigere og mer oversiktlig. Derfor har innholdet blitt sortert i tre hovedbolker.


Integrasjonen gjort med tilsyns- og regelverksdatabasen gjør hverdagen mye enklere for redaktørene av nettsiden. I till får brukeren får en rask oversikt over hvilke deler av regelverket Petroleumstilsynet har lagt til grunn når det er påpekt avvik eller forbedringspunkt - og hvilke reaksjonsmidler som eventuelt er brukt.

Resultater

Nettstedet har blitt godt mottatt i petroleumsnæringen, mye på grunn av de nye funksjonene, som gjør at brukeren lettere kan se hvordan petroleumsregelverket blir anvendt i praksis. Søkefunksjonen er også sterkt forbedret.

Prosjektet ble godt gjennomført med et engasjert og faglig sterkt team fra Visma. God prosjektstyring og ryddige prosesser bidro sterkt til dette. Arbeidet med interaksjonsdesignet var grundig og systematisk, med et elegant og brukervennlig resultat. Visma viste solid forståelse for våre ønsker knyttet til arkitektur for å hente data fra fagsystemer for tilsyn og regelverk. Vi fikk også gode råd og bistand i forbindelse med å sette løsningen i drift i Azure”, sier Eileen Brundtland.

Kontakt oss

Er du interessert, eller lurer på hva vi kan tilby deg, send oss en melding så tar vi kontakt.

Vi trenger ditt samtykke.

Portrett av en Visma konsulent

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.