Visma Consulting utvikler brukervennlige nettsider for Landbruksdirektoratet

Brukerorienterte nettsider for Landbruksdirektoratet

Visma Consulting utvikler nye nettsider for Landbruksdirektoratet. Nettstedet er primært rettet mot sluttbrukere som bønder, reineiere, skogbrukere og importører av landbruksvarer.

Behovet

Landbruksdirektoratet sine nettsider har vært statiske over lengre tid og den tekniske løsningen blir ikke utnyttet i tilstrekkelig grad. De har derfor behov for en oppgradering av sine nettsider. Med krav til et universelt utformet nettsted fra 2021, klippes snora fra det gamle nettsidene, og Landbruksdirektoratet migrerer over til et nytt CMS med nye, brukervennlige og universelt utformede nettsider. 

Løsningen

Visma Consulting utvikler løsningen i web-applikasjonsplattformen Enonic XP med web-baserte brukergrensesnitt basert på HTML/CSS og applikasjonsoppsett i Docker. Vi leverer design og utvikling på prosjektet. Hele nettsiden får dermed et nytt brukerorientert design. 

Vil du vite mer? Ta kontakt i dag.

 

 

Chat - Statement.png