Norges Vassdrags- og energidirektorat

regObs er et verktøy NVE bruker til å samle inn observasjoner om forhold som påvirker snøskredfare, flomfare, jordskredfare og isforhold i Norge.
Forside til NVE app

Hvilke forhold påvirker snøskred, flom, jordskred og isforhold i Norge?


regObs er et verktøy NVE bruker til å samle inn observasjoner om forhold som påvirker snøskredfare, flomfare, jordskredfare og isforhold i Norge. Verktøyet består av en database med et tjenestelag som håndterer informasjon fra en webside og en app, samt informasjonsflyt til og fra 3. partsverktøy som ELRAPP, xGeo.no og Varsom.no.

regObs er tilgjengelig for publikum og har pr mars 2015 nesten 1500 registrerte brukere og har tatt imot over 50 000 observasjoner. 

regObs har med utvikling av varslingstjenestene hatt behov for både faglige og teknologiske oppdateringer. Visma tok del i utviklingen på regObs høsten 2013. Hovedoppgaven da var å lage en ny app med tilhørende tjenestelag som skulle . Siden den gang har vi løftet design og funksjonalitet på applikasjonene.

 

Prosess

Kartløsning av NVE app

NVE har hatt prosjektlederansvaret på regObs. I tillegg til Vismas utviklere har NVE også hatt egne utviklere som har jobbet i teamet. Ved behov, har interaksjonsdesignere fra Visma hjulpet til med å avklare problemstillinger rundt brukervennlighet og design. Prosjektteamet har sittet på NVE i hele utviklingsløpet.

 

Resultat

regObs har de siste årene hatt økning i antall bidragsytere, antall observasjoner og antall besøk og verktøyet og blir stadig bedre.

 

Kundeuttalelse

Visma har levert bra de to årene de har jobbet på regObs. I tillegg til å levere på applikasjonsutvikling har utviklerne fra Visma gitt gode bidrag inn i prosjektet på prosjektledelse, brukeropplevelse, drift, testing, arkitektur osv.