Norsk filminstitutt

Norsk filminstitutt (NFI) ligger under Kulturdepartementet og er et forvaltningsorgan for staten innen filmområdet, samt rådgiver i filmpolitiske spørsmål. NFI har også ansvaret for å sette filmpolitikken til regjeringen ut i livet.

Forenklet saksbehandling ved søknad om støtte til Norsk Film

Norsk Filminstitutt forvalter et betydelig beløp som hvert år tildeles produksjonsselskaper og enkeltpersoner til filmproduksjon.

Visma har levert et nytt saksbehandlingssystem som håndterer saksbehandling av alle støtteordningene Norsk Film administrerer. Dette innebærer søknad på nett, evaluering av søknader, utbetaling av støtte og oppfølging av pågående filmprosjekter. Løsningen gir medarbeiderne i NFI en meget effektiv arbeidsflate og lett tilgjengelig informasjon om status på hver enkelt søknadsprosess.

For søkere gir systemet en mer åpen og helhetlig behandlingsprosess ved at prosessene standardiseres ytterligere og responstiden blir kortere.

Løsningen er generisk bygd opp, med definisjoner i sharepoint, dette gjør det mulig for kunden å lage nye støtteordninger og vedlikeholde systemet på en enkel måte.

Den nye løsningen sørger for at saksbehandlingen i større grad kan fokusere på det totale filmtilbudet og ikke hver enkelt søknad. I tillegg gir løsningen raskere respons til søker, sikrere og mer konsistent bruk av arkivløsning og bedre samhandling i saksbehandlingen. NFI sparer også betydelige beløp ved vedlikehold av stønadsordningene fordi systemet tillater superbrukere å selv endre søknadsoppsett, visning av skjermbilder, brevmaler, beregninger, saksbehandlingsprosess etc.

 

Norwegian films IOS app for Norsk Filminstitutt

Norsk filminstitutt (NFI) ligger under Kulturdepartementet og er et forvaltningsorgan for staten innen filmområdet, samt rådgiver i filmpolitiske spørsmål. Gjennom forskrifter og mandat har NFI ansvaret for å sette filmpolitikken til regjeringen ut i livet.

NFI administrerer en egen database over alle spillefilmer, dokumentarer og kortfilmer produsert i Norge siden 2002. NFI hadde et ønske om å gjøre databasen mer tilgjengelig for publikum. I den anledning fikk fire Summer Interns fra Visma Consulting oppdraget om å lage en native iOS applikasjon for NFI sin filmdatabase.

Applikasjonen har blitt døpt Norwegian Films og gjør det mulig å utføre ulike søk i databasen. Det har blitt lagt stor vekt på å lage en attraktiv og brukervennlig app. Rene og oversiktlige sider, god navigering og godt strukturert innhold.

Applikasjonen er skrevet i Apples programmeringsspråk Swift som ble lansert i juni 2014, og er en av de første applikasjonene skrevet i Swift som er lansert i App Store.

Sommerstudentene fikk erfare både positive og utfordrende sider ved å benytte seg av et helt nytt programmeringsspråk. De kom godt i mål med oppgavene, og resultatet ble godt mottatt av en fornøyd kunde. Teamet jobbet godt sammen og kan være stolte av produktet Norwegian Films – som du kan laste ned i App Store.

 

Skjermbilde 1 av NFI app
Skjermbilde 2 av NFI app
Skjermbilde 3 av NFI app