Norsk filminstitutt

Norsk filminstitutt (NFI) ligger under Kulturdepartementet og er et forvaltningsorgan for staten innen filmområdet, samt rådgiver i filmpolitiske spørsmål. NFI har også ansvaret for å sette filmpolitikken til regjeringen ut i livet.

Forenklet saksbehandling ved søknad om støtte til Norsk Film

Norsk Filminstitutt forvalter et betydelig beløp som hvert år tildeles produksjonsselskaper og enkeltpersoner til filmproduksjon.

Visma har levert et nytt saksbehandlingssystem som håndterer saksbehandling av alle støtteordningene Norsk Film administrerer. Dette innebærer søknad på nett, evaluering av søknader, utbetaling av støtte og oppfølging av pågående filmprosjekter. Løsningen gir medarbeiderne i NFI en meget effektiv arbeidsflate og lett tilgjengelig informasjon om status på hver enkelt søknadsprosess.

For søkere gir systemet en mer åpen og helhetlig behandlingsprosess ved at prosessene standardiseres ytterligere og responstiden blir kortere.

Løsningen er generisk bygd opp, med definisjoner i sharepoint, dette gjør det mulig for kunden å lage nye støtteordninger og vedlikeholde systemet på en enkel måte.

Den nye løsningen sørger for at saksbehandlingen i større grad kan fokusere på det totale filmtilbudet og ikke hver enkelt søknad. I tillegg gir løsningen raskere respons til søker, sikrere og mer konsistent bruk av arkivløsning og bedre samhandling i saksbehandlingen. NFI sparer også betydelige beløp ved vedlikehold av stønadsordningene fordi systemet tillater superbrukere å selv endre søknadsoppsett, visning av skjermbilder, brevmaler, beregninger, saksbehandlingsprosess etc.

Kontakt oss

Er du interessert, eller lurer på hva vi kan tilby deg, send oss en melding så tar vi kontakt.

Vi trenger ditt samtykke.

Portrett av en Visma konsulent

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.