NOKUT

Ved å gå fra å kun bruke post til å bli heldigitalt, har NOKUT oppnådd en betraktelig redusert saksbehandlingstid.

Behovet

NOKUT har ansvar for å kontrollere kvaliteten på norske utdanningsinstitusjoner, samt godkjenne og informere om utenlandsk utdanning. De ønsket å etablere en helhetlig digital plattform for sin virksomhet. Visma Consulting ble valgt som partner og leverandør for gjennomføring av prosjekt for digitalisering og etablering av nye selvbetjenings- og saksbehandlingsløsninger.

Målsetningen er å effektivisere og digitalisere NOKUTs søknadsprosesser og administrative prosesser.

Vil du vite mer? Ta kontakt i dag.

 

 

Chat - Statement.png