Visma Consulting har gjort risikoanalyser og sårbarhetsanalyser for NAV

Risiko- og Sårbarhetsanalyser på NAV

Slik har Visma Consulting hjulpet NAV med å sørge for et sikkerhetsfokus. 

Behovet

NAV har en stor applikasjonsportefølje som strekker seg over 40 år, og mange av systemene inneholder personopplysninger, inkludert særlige kategorier av personopplysninger (tidligere kalt sensitive opplysninger). For å imøtekomme nye reguleringer, og oppdaterte Sikkerhet- og Personvernlover, er det viktig for NAV å hele tiden ha en god oversikt over sitt eget trusselbilde.

Vil du vite mer? Ta kontakt i dag.

 

 

Chat - Statement.png