Digitalisering i NAV

Visma har gjennomført og er aktiv i flere prosjekter for Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV). Deriblant Fagportalprogrammet, Pensjonsprogrammet og Dokumenthåndtering.

Pensjonsprogrammet

I 2005 vedtok Stortinget et nytt regelverk for offentlige pensjonsordninger. For å understøtte ny pensjonsordning skulle det utvikles en ny IT-løsning som skulle ivareta både gammelt og nytt regelverk med overgangsordninger som vil være aktive fram til ca. 2060.

Utvikling av fellesregistre i Pensjonsprogrammet

Visma Consulting ble gitt oppdraget å etablere de nye registrene med grunndata som understøtter løsningen. Dette er registre som inneholder samfunnskritisk informasjon om norske borgere, med svært høye krav til korrekthet og ytelse.

Visma Consulting utviklet gjennom programmet en rekke fellesregistre. Registrene var tjenesteorienterte, utviklet med standardteknologier og hadde en rekke mekanismer for kontroll, oppdatering og synkronisering av data. Prosjektet engasjerte et større team av arkitekter og utviklere over en periode på flere år.

Fellesregistrene ble levert til avtalt tid, og samtlige av de utviklede registrene er fortsatt i stabil produksjon, med en svært lav feil- og endringsrate.

I det nye systemet vil statistikkavdelingen bruke mer av sin tid på kvalitativ analyse av data i stedet for på manuelle kvalitetssjekker. Mer statistikk vil bli publisert, og sikkerhetsløsningene vil sikre at ingen personidentifiserbare opplysninger vil komme på avveie.

Konvertering av pensjoner i Pensjonsprogrammet

Visma Consulting ble også gitt det svært krevende oppdraget å konvertere pensjoner fra det eksisterende pensjonssystemet til det nye. Oppdraget var krevende både med tanke på kravet til korrekthet, og med tanke på ytelse gitt store volum av data.

Utforming av ny IT-løsning ble organisert i et stort program med en rekke leverandører involvert som fikk ansvar for utvikling av ulike deler av den nye pensjonsløsningen. Visma Consulting hadde blant annet ansvar for å utvikle konverteringsprogrammene og gjennomføre test- og prøvekonverteringer. Et team fra Visma Consulting arbeidet over flere år med å designe og utvikle konverteringsprogrammene, som migrerte, transformerte og hevet kvaliteten i dataene som det norske pensjonssystemet er avhengig av. Teamet brukte en rekke teknologier arbeidet med Informatica PowerCenter som det viktigste.

Det nye pensjonssystemet gikk på luften som planlagt, med konvertering av pensjonene og andre grunndata som en svært viktig forutsetting. Konverteringsprogrammene migrerte flere hundretalls millioner rader innenfor de avsatte tidsvinduene.

Kontakt oss

Er du interessert, eller lurer på hva vi kan tilby deg, send oss en melding så tar vi kontakt.

Vi trenger ditt samtykke.

Portrett av en Visma konsulent

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.