Modernisering av folkeregisteret i NAV (MFN)

Forenkler hverdagen til både brukerne og saksbehandlere ved å sørge for tilgang til korrekt og oppdatert informasjon i NAV. 

Behovet 

Skatteetaten utvikler en ny løsning for Folkeregisteret, et register som inneholder nøkkelopplysninger om alle personer som er eller har vært bosatt i Norge. NAV benytter data fra Folkeregisteret i sin saksbehandling og er en av de viktigste interessentene i arbeidet med moderniseringen av registeret. 

Gjennom å utnytte mulighetene som ligger i nytt Folkeregister, skal prosjektet MFN etablere en ny persondataløsning som kan tilby brukere av personopplysninger i NAV riktigere persondata, raskere persondata, samt rikere og mer endringsdyktig persondataforvaltning. Dette gir en rekke gevinster, både for NAV, brukerne og samfunnet.

MFN-prosjektet utvikler en ny persondataløsning som både ivaretar nødvendige endringer, samt sikrer at NAV kan nyttiggjøre seg av mulighetene som modernisert Folkeregister gir. Prosjektet gir stor samfunnsmessig gevinst, ved å forenkle hverdagen til både brukerne og saksbehandlere. Gjennom tilgang til korrekt og oppdatert informasjon og høy grad av automatisering får saksbehandleren effektivisert sin tidsbruk. Dette gir saksbehandlere mulighet til å bruke tiden på det som er aller viktigst, god brukeroppfølging.

Løsninger

Nytt Folkeregister fører med seg en rekke muligheter for modernisering og effektivisering i NAV. Man vil blant annet få sanntidsoppdateringer fra Folkeregisteret til NAV sine systemer, samt at det åpner flere kanaler for oppdateringer ved at flere bidragsytere er med i løsningen. Økt informasjonskvalitet understøtter muligheter for selvbetjening for brukerne og automatisering av enkle saksbehandlingsprosesser. 

I dette prosjektet har det blitt opprettet flere forskjellige løsninger som skal understøtte saksbehandlere i deres hverdag. Samtidig skal løsningene hjelpe brukerne i deres dialog med NAV. NAV har behov for en rekke personopplysninger i sin saksbehandling noe som stiller store krav til personvern. Prosjektet utvikler løsninger som sikrer, at brukerens personvern blir ivaretatt på en helhetlig måte gjennom alle ledd.

Enklere og mer effektivt

NAV og Visma Consulting utvikler disse løsningene for å sikre at NAV kan bistå brukere på en raskere og mer effektiv måte. 

De nye løsningene som utvikles i forbindelse med prosjektet legger opp til en mer hendelsesdrevet hverdag. Hendelser i personens liv skal i større grad kunne trigge handlinger i NAV sine systemer. Et eksempel på dette er utbetaling av foreldrepenger, hvor melding om fødsel, som i hovedsak kommer fra et sykehus gjennom folkeregisteret, inn i NAV sine systemer, fungerer som et triggerpunkt for videre aksjoner. Nybakte foreldre trenger da ikke å sende en søknad om foreldrepenger. Pengene utbetales iht regelverket så snart barnet er født. 

Vil du vite mer? Ta kontakt i dag.

 

 

Chat - Statement.png