Digitalisering i NAV

Visma har gjennomført og er aktiv i flere prosjekter for Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV). Deriblant Fagportalprogrammet, Pensjonsprogrammet og Dokumenthåndtering.

Fagportalprogrammet

NAV mottar hvert år flere millioner henvendelser og søknader via posten på papir. Disse forsendelsene skal fordeles internt i organisasjonen, journalføres, arkiveres og danne utgangspunkt for videre saksbehandling. NAV har ca. 15.000 ansatte og over 400 kontorer. Håndtering, lagring, opphenting og videreformidling av saksdokumentasjon er forretningskritisk og svært tidkrevende. Innkommende dokumentasjon danner også utgangspunkt for saksbehandlingsoppgaver som skal fordeles i organisasjonen.

Elektronisk dokumenthåndtering

NAV har ønsket å innføre elektronisk dokumenthåndtering, felles dokumentarkiv og oppgavebenk for hele organisasjonen. Visma bistår NAV med rådgivere og systemutviklere i innføringen av den nye løsningene og prosessene for elektronisk dokumenthåndtering. Programmet er en viktig faktor i moderniseringen og effektiviseringen av NAV, og henter ut store gevinster i form av tid spart ved elektronisk dokumenthåndtering og effektiviserte prosesser.

Visma har bidratt med rådgivningstjenester i form av prosess- og verdikjedeanalyse, -optimalisering og funksjonelt løsningsdesign, samt prosjektledelse. Vi har også bidratt med systemutviklingstjenester på brukergrenseflate for felles arkiv og oppgavebenk, samt utvikling av arkiv og journal som kjernekomponent.

Gevinster

Fagportalprogrammet har, med Visma som en viktig bidragsyter, realisert store gevinster for NAV. Elektronisk dokumenthåndtering betyr en forenklet hverdag for saksbehandlere og store besparelser på fremhenting av saksdokumentasjon. Løsningene automatiserer også mottak av dokumentasjon og fordeling av oppgaver.

Å ha et verktøy som muliggjør flyt av saksdokumentasjon og saksbehandlingsoppgaver på tvers av organisasjonens over 400 enheter, åpner helt nye muligheter for ledelse, fordeling av oppgaver samt utnyttelse av ressurser og kompetanse. Programmet representerer et viktig bidrag i modernisering, digitalisering og effektivisering av offentlig forvaltning. Noe som vil komme sluttbrukerne og offentligheten til gode.

Kontakt oss

Er du interessert, eller lurer på hva vi kan tilby deg, send oss en melding så tar vi kontakt.

Vi trenger ditt samtykke.

Portrett av en Visma konsulent

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.