Digitalisering i NAV

Visma har gjennomført og er aktiv i flere prosjekter for Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV). Deriblant Fagportalprogrammet, Pensjonsprogrammet og Dokumenthåndtering.

NAV Arena

NAVs saksbehandlingssystem innenfor Arbeids- og aktivitetsområdet (Arena) hadde en del systemmessige hindringer som påvirket saksbehandlernes effektivitet. Saksbehandlingstiden var for lang og forvaltningen av systemet var ineffektiv og kostbar. Systemet er svært komplekst og benyttes av over 8000 saksbehandlere hver dag med svært høye krav til ytelse, oppetid, sikkerhet og personvern.

Visma leverte en effektiv og sikker vedlikeholdsorganisasjon som bidro til å sikre stabil drift, samtidig som det ble gjennomført en rekke større og mindre utviklingsprosjekter for å møte endringer i lover, organisasjon og arbeidsprosesser. Vårt største prosjekt i perioden var innføring av Arbeidsavklaringspenger (AAP) der systemet på en effektiv måte ble tilpasset nytt lovverk, samtidig som man gjorde store tilpasninger i organisasjon og arbeidsprosesser for å sikre en mer effektiv og kvalitetsriktig saksbehandling.

Systemet har blitt utviklet til å inneha en rekke integrasjoner internt og eksternt og har blitt et av de mest sentrale kjernesystemene til de selvbetjeningsløsningene som NAV tilbyr borgerne.

I prosjektene har vi også levert større tekniske omlegginger og moderniseringer for å sikre systemets ytelse og skalerbarhet i et system som stadig dekker flere funksjonsområder og har fått tredoblet antall brukere (nå ca 8000 samtidige brukere).

Kontakt oss

Er du interessert, eller lurer på hva vi kan tilby deg, send oss en melding så tar vi kontakt.

Vi trenger ditt samtykke.

Portrett av en Visma konsulent

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.