Nasjonalt ID-senter

Nasjonalt ID-senter er et ekspertorgan underlagt Politidirektoratet (POD) som arbeider med identitet og dokumenter innen utlendingsfeltet.

Gjennom bistand og rådgivning til utlendingsforvaltningen og politiet skal Nasjonalt ID-senter styrke arbeidet med å avklare identiteten til utlendinger som kommer til, eller oppholder seg i Norge.

Nettportalen NIDSenter.no er den viktigste kommunikasjonskanalen for Nasjonalt ID-senter og benyttes blant annet av Politiet og Utlendingsforveltningen for eLæring, informasjonssøk og oppslag. Portalen ble opprinnelig utviklet for en annen organisering og virksomhetsarkitektur enn det som er i dag, og Visma Consulting har derfor bidratt med utførelse av prosjekt for reetablering av portalen. I denne reetableringen lå en teknisk oppgradering fra en eldre versjon av EpiServer CMS til nyeste versjon. Samtidig ble det etablert nytt interaksjonsdesign og innholdsstruktur. Nettsidene støtter nå offentlige krav til universell utforming, er tilpasset mobile flater og etablert med skytjenester i Microsoft Azure.

Visma Consulting har stått for alle deler av prosjektet for reetablering; fra konseptutvikling og interaksjonsdesign til utvikling, test og utrulling av løsningen. Vi er totalleverandør på portalen og har ansvar for videreutvikling, forvaltning og drift.

 

Prosess

Leveranse av ny nettportal ble gjort som et smidig prosjekt i tett samarbeid med redaktører og fagavdelinger hos kunden. Alle nye tjenester i portalen ble utviklet etter Cloud First prinsipper, og løsningen er i dag en skytjeneste levert på Azure PaaS.


Arbeidet med videreutvikling, forvaltning og drift av portalen i skyen er organisert gjennom et fast vedlikeholdsteam. Teamet arbeider tett med kundens representanter for å sikre videreutvikling, nødvendige tekniske oppgraderinger og ny funksjonalitet.

 

Vi leverer

  • Ekspertkompetanse på EPiServer CMS
  • Ekspertkompetanse på EPIServer Find og Google Analytics
  • Tekniske rådgivning og bistand på Microsoft teknologi
  • Rådgivning og tjenester på Microsoft Azure
  • Feilretting, brukerstøtte, forebyggende vedlikehold, tekniske oppgraderinger og endringer
  • Drift av portalen i Microsoft Azure

 

Resultat 

Gjennom gode rutiner for applikasjonsforvaltning, har Visma Consulting sikret en effektiv og trygg forvaltning og videreutvikling av portalen. Samarbeid med engasjerte og meget kompetente kunderepresentanter har vært et suksesskriterium som sikrer god bruk av portalen. Overføring av miljøer og skybaserte tjenester har gitt en betydelig effektivisering av driften, og tilsvarende rask og effektiv publisering av nye versjoner.

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.