Vedlikehold, videreutvikling og modernisering for Mattilsynet

Visma hjelper Mattilsynet med vedlikehold og videreutvikling av et kompleks system, samt tre andre fremtidsrettede prosjekter som går parallelt. 

Bakgrunn for prosjektet

For å kunne gjennomføre samfunnsansvaret til Mattilsynet har det blitt utviklet et system for tilsyn, som heter MATS. Systemet benyttes daglig av de ansatte og derfor er dette et virksomhetskritisk system som må ivaretas på en sikker og trygg måte. 

Mattilsynet ønsket nye innfallsvinkler på en kompleks løsning som ikke fungerte optimalt. MATS-løsningen har en svært kompleks materie, noe som fører til at prosessene tar lengre tid enn nødvendig. I tillegg til vedlikehold av eksisterende løsning, ønsket også Mattilsynet å modernisere løsningen.

Visma Consulting har totalansvaret for vedlikehold og videreutvikling av MATS, skjematjenestene og tilstøtende løsninger.


Hva skjer nå?

1. Risikobasert tilsyn: 

Ved å anvende maskinlæring vil man kunne gjøre risikobasert tilsyn på en effektiv måte. Fem konsulenter fra vårt Nytt Krutt program fikk prøve seg på problemstillingen: “hvordan kan Mattilsynet systematisk velge ut tilsynsobjekter med større sannsynlighet for risiko eller avvik?”. Visma Consulting bygger videre på denne prosessen og våre konsulenter jobber nå for å kunne implementere den AI baserte utvelgelsesprosessen i forkant av tilsynet. Les mer her.

2. Strangler pattern:

Visma jobber med utvikling av den eksisterende porteføljen, som i dag leverens gjennom MATS. Ved hjelp av metoden “strangler pattern” bistår Visma Consulting i å modernisere løsningen. Det opprettes løsninger som jobber på siden av det allerede eksisterende systemet og vi lar de arbeide sammen. I stedet for å kaste det systemet som finnes i dag, vil man da bygge ved siden av det eksisterende. Til slutt vil ansvarsområdet til det opprinnelige systemet bli så marginalt at det kun trenger å benyttes i spesielle tilfeller.

3. Målbildet 2025: 

På bakgrunn av et godt samarbeid så langt, bidrar Visma Consulting til å tegne arkitekturmålbildet frem mot 2025 for Mattilsynet. Målbilde vil ta utgangspunkt i eksisterende portefølje og kapabiliteter gjennom en skisse av nåsituasjonen. For å nå målbildet vil det bli foretatt en kort gap-analyse med ytterpunktene som utgangspunkt. Gjennom et veikart vises retningen og transisjoner på vei til målbildet. Målbildet viser tilstand til Mattilsynet sin digitale portefølje på tilsynsområdet i 2025.

Vil du vite mer? Ta kontakt i dag.

 

 

Chat - Statement.png