Mattilsynet

Mattilsynet er et statlig, landsdekkende forvaltningsorgan som er med på å sikre forbrukerne trygg mat og trygt drikkevann.

Visma Consulting har utviklet MATS, som er Mattilsynets tilsynssystem. Vi har totalansvaret for vedlikehold og videreutvikling av MATS, Skjematjenestene og tilstøtende løsninger.

 

Virksomhetskritisk tilsynssystem

MATS benyttes daglig av ansatte i Mattilsynet. Systemet er virksomhetskritisk og understøtter Mattilsynets mandat og oppgaver knyttet til tilsyn og ivaretakelse av blant annet matsikkerhet og dyrevelferd.

I MATS ligger det betydelig funksjonalitet for å ivareta Mattilsynets oppgaver, og løsningen innehar et stort antall integrasjonspunkter og samhandling mot flere offentlige virksomheter og øvrige kommersielle aktører.

Tilsynssystemet inkluderer egen skjematjeneste som er primærkanal for henvendelser til Mattilsynet, kartapplikasjon og rapporteringsløsning. Løsningen er svært sentral i Mattilsynets virksomhet, og understøtter blant annet oppgaver innen inspeksjoner, revisjoner, prøvetaking, søknadsbehandling og godkjenning, rapportering, klagesaksbehandling, dokumentbehandling og gjenfinning av data.

Teknologi

MATS er utviklet som en tredelt arkitektur på Java-plattformen, med Oracle som databaseplattform. Skjematjenesten er utviklet i Java Spring, og integrasjonene består hovedsaklig av SOAP-baserte webservicer og REST-tjenester.

Resultater

Leveransene fra Visma Consulting bidrar løpende til at Mattilsynet kan realisere lovpålagte føringer og krav, samt fag- og brukerrelaterte behov innenfor de aktuelle fagområdene. Leveransene har også ført til effektiviseringsgevinster i forretningsprosessene som MATS og avtalens løsninger er en del av.

Kontakt oss

Er du interessert, eller lurer på hva vi kan tilby deg, send oss en melding så tar vi kontakt.

Vi trenger ditt samtykke.

Portrett av en Visma konsulent

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.