Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet forvalter en rekke økonomiske og juridiske virkemidler innen norsk landbruk. En viktig forutsetning for en god forvaltning er gode digitale løsninger.