Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet forvalter en rekke økonomiske og juridiske virkemidler innen norsk landbruk. En viktig forutsetning for en god forvaltning er gode digitale løsninger.

Behovet

Landbruksdirektoratet (Ldir) hadde et behov for å modernisere en rekke prosesser og var derfor på jakt etter en strategisk partner. Ldir har et kontinuerlig behov for å utvikle løsninger som er fremtidsrettet og utnytter de mulighetene teknologi gir.

Visma Consulting er primærleverandør på rammeavtale for utvikling av IKT-systemer for Landbruksdirektoratet. Avtalen omfatter følgende tjenester:

1. Utvikling av nye systemer og tjenester

2. Utrednings- og analyseaktiviteter

Utrednings- og analyseaktiviteter omfatter blant annet teknisk rådgivningstjenester, utredninger eller analyser innen behovskartlegging, arkitekturvalg, teknologivalg eller løsningsalternativer.

Vil du vite mer? Ta kontakt i dag.

 

 

Chat - Statement.png