Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et gjennomføringsorgan for integreringspolitikk.   

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et gjennomføringsorgan for integreringspolitikken. For å realisere etatens mål om å effektivisere og øke kvaliteten på integrerings- og inkluderingsarbeidet, var det behov for et nytt IT-system.  Systemet skulle støtte alle tjenester med tilknyttede arbeidsprosesser; fra en flyktning har fått opphold i landet til full deltakelse i samfunnet. 

 

Om plattformen

Visma Consulting ble valgt som leverandør for å etablere en basisplattform. I tett samarbeid med IMDI etablerte Visma en solid plattform som kan:

 

  • Ta imot data fra gamle systemer til en ny skalerbar og fleksibel struktur
  • Behandle komplekse regler og prosesser, som f.eks. tilskuddsforvaltning
  • Benyttes til å bygge komplette applikasjoner
  • Generere rapporter og statistikk for virksomhetsstyring
  • Plattformen er fleksibel og kan enkelt håndtere endringer i Introduksjonsloven

 

Plattformen er basert på standardprodukter og danner grunnlaget for et nytt system med fokus på fleksibilitet. Kunden fikk den selvstendighet i vedlikehold de var ute etter. Deltakerne i analyseprosessen ble bevisste på at arbeidsprosessene innebærer samarbeid på tvers av integreringsdomener (bosetting, introduksjonsprogram og tilskudd). Prosjektet ble en solid basis for neste fase når fagsystemene realiseres. Visma har i videre prosess også blitt valgt som leverandør for utvikling av fagsystemene.

 

Teknologi

Teknisk plattform er realisert på Microsofts utviklingsplattform med MS MVC-brukerflater, SSRS Rapporter og SQLServer for database og integrasjoner. BizTalk benyttes som motor i integrasjonstjenester. ADFS og BuyPass benyttes for autentisering og autorisasjon av brukere.

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.