Digitalisering av søknadsskjema for tilskudd til veterinærreiser

Landbruksdirektoratet ønsker en digitalisering av søknad om tilskudd til veterinærreiser. Løsningen sørger for en enklere hverdag for veterinærer og for fylkesmennene som mottar søknadene.

Behovet

Landbruksdirektoratet gir tilskudd til veterinærer sine reiser i forbindelse med veterinærtjenester på husdyr. Veterinærer som skal søke om tilskudd må fylle ut søknadsskjema. Dagens løsning er på papir og man må gjennom et tungvint skjema og selv kalkulere hva man skal få i tilskudd. Prosessen tar lang tid og veterinærene har flere systemer, aktører og skjemaer å forholde seg til. I tillegg til dette kontrolleres alle søknader manuelt hos fylkesmannen i dag. 

Landbruksdirektoratet ønsket derfor en digitalisering av tilskuddsordningen. En løsning som gjør det enklere for veterinærer å søke og for fylkesmannen å kontrollere. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Landbruksdirektoratet, Geno og Animalia, og løsningen vil være tilgjengelig for veterinærene via Dyrehelseportalen. Dyrehelseportalen er en løsning veterinærene allerede kjenner til i dag som hjelper veterinærene med sine pålagte rapporter på medisinske veterinærbesøk. Samarbeidet bidrar til at man unngår dobbeltregistreringer for veterinærer på tvers av ulike systemer.

Hva fører dette til?

Veterinærene har til nå hatt en svært tungvint og tidkrevende papirbasert søknadsprosess. Ny løsning gir veterinærene et digitalt søknadsskjema som er enkelt å fylle ut, og som automatisk beregner søknadsbeløpet for dem. 

Automatisk behandling av søknader vil effektivisere saksbehandling av de enklere søknadene vesentlig. Slik sparer fylkesmennene mye tid og de får bedre tid til å behandle de mer krevende søknadene som systemet har skilt ut til manuell behandling. Dette gir en kortere saksbehandlingstid og enklere hverdag for veterinærer og fylkesmenn.

Teknologier som har blitt brukt: 

React, Microsoft Azure, PostgreSQL, Leaflet, GeoJSON, Spring Boot og Java.

Vil du vite mer? Ta kontakt i dag.

 

 

Chat - Statement.png