Brønnøysundregistrene - kompensasjonsordning under koronakrisen

Brønnøysundregistrene fikk ansvaret for utvikle og forvalte en kompensasjonsordning for næringslivet for å unngå unødvendige konkurser og bevare norske arbeidsplasser gjennom koronakrisen

Behovet

Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Brønnøysundregistrene ansvaret for utvikle og forvalte en kompensasjonsordning for næringslivet. Formålet med kompensasjonsordningen er å unngå unødvendige konkurser og bevare norske arbeidsplasser gjennom koronakrisen.

Det har vært et tett samarbeid med mange aktører for å få kompensasjonsordningen raskt i gang. Skatteetaten, Digitaliseringsdirektoratet, Revisorforeningen og Regnskap Norge har alle bidratt.

Formålet med ordningen er å hindre at ellers levedyktige bedrifter går konkurs som følge av virusutbruddet og myndighetenes smittevernstiltak, slik at arbeidsplasser trygges og bedriftene får tid og rom til å tilpasse seg situasjonen.

visma 3040.jpg

Løsningen

Ordningen skal være enkel å bruke, ved at det tilbys brukerrettet veiledning, at det utvikles intuitivt brukergrensesnitt og at den administrative byrden for brukerne minimeres. I den nye ordningen stilles det krav til at hver søknad skal bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører før den sendes inn. Virksomheter som ikke har en avtale om dette må skaffe seg det før de kan søke.

Virksomheter som søker om tilskudd bruker et digitalt søknadskjema i Altinn. Her legger du selv inn informasjon om omsetningstall, uunngåelige faste kostnader og annen relevant informasjon. Løsningen har et innebygd kontrollsystem for å verifisere søker og beløpet det søkes om. I tillegg kan det bli utført kontroller i ettertid for å avdekke eventuell juks og svindel.

Hvem som mottar tilskudd gjøres kjent i en egen innsynsløsning kort tid etter at søknaden er godkjent. Vi legger også ut statistikk med nøkkeltall på kompensasjonsordning.no. Visma Consulting har hovedsakelig jobbet med offentliggjøring og her kan du se løsningen.
Resultatet

Vi har i løpet av kort tid fått på plass en godt fungerende løsning, takket være viktig samarbeid med Skatteetaten, Digitaliseringsdirektoratet og regnskapsførere og revisorer. Og ikke minst har vi entusiastiske ansatte som har stått på dag og natt. Nå er portalen åpen, og vår veiledningstjeneste står klar til å hjelpe de som har behov for det

Lars Peder Brekk, Direktør

innsynsløsning.png

Kontakt oss

Vil du vite mer om hvordan vi digitaliserer offentlig sektor?

Visma Consulting er ledende innenfor digitalisering. Hver eneste dag utvikler vi løsninger som er kritiske for samfunnet. Vår visjon er å være den ledende leverandøren innen anvendt ny teknologi – med bransjens beste fagmiljø.

Vidar Evensen.jpg

Vidar Evensen
Adm dir Visma Consulting