E-Route71

E-Route71 er et samarbeidsprosjekt mellom Bellona, Sønnico og Salto ladestasjoner. E-Route 71 fikk i 2014 godkjenning fra Transnova til å bygge ut 32 nye ladestasjoner innen utløpet av februar 2015.

eRoute 71 – iOS app for lokalisering av ladestasjoner for elbil

E-Route71 er et samarbeidsprosjekt mellom Bellona, Sønnico og Salto ladestasjoner. E-Route 71 fikk i 2014 godkjenning fra Transnova til å bygge ut 32 nye ladestasjoner innen utløpet av februar 2015. Det ble stilt krav til at ladestasjonene skal kommunisere status (bla. til mobil) og at de skal kunne ta imot betaling. I denne sammenheng vokste det frem et ønske om å utvikle en mobil applikasjon som viser hvor e-Route 71-ladestasjonene ligger, hvordan du kan kjøre til nærmeste lokasjon og hvor mange kilometer det er.

Nytt krutt prosjekt 2014

Visma Consulting tok sommeren 2014 på seg oppdraget om å utvikle denne applikasjonen for iOS, med et tilhørende administrasjonsgrensesnitt. Prosjektteamet bestod av nyutdannede utviklere og interaksjonsdesignere med prosjektlederstøtte fra en erfaren prosjektleder.

Hovedfunksjonaliteten som appen inneholder er:

  • Informasjon om prosjektet eRoute71
  • Kart med visning av alle ladestasjoner med filtreringsmuligheter
  • Listevisning av alle ladestasjoner
  • Detaljvisning av ladestasjon med tilhørende ladepunkter
  • Ledig/optatt-informasjon pr. ladepunkt med mulighet for å starte lading/betaling på ønsket ladepunkt

Teknologi som ble brukt:

  • Xcode (Apples utviklingsverktøy)
  • Swift – programmeringsspråket som bruker for å skrive iOS-applikasjoner
  • Administrasjonsgrensesnittet ble utviklet i .NET
  • Microsoft Azure – administrasjonsgrensesnittet kjører på Microsofts skytjeneste Azure og levere data til iOS-appen gjennom et API
  • Sketch3 – verktøy for å designe iOS-apper

Appen er gratis og tilgjengelig for alle med iOS-device i AppStore: https://itunes.apple.com/us/app/eroute71/id933198720?ls=1&mt=8