BAMA

BAMA er en av landets eldste privateide handelsbedrifter. Konsernet omsetter og produserer frukt, grønnsaker, bearbeidede produkter samt andre produkter med begrenset holdbarhet.

Applikasjon for å vise Instagram-bilder på storskjerm

BAMA støtter alle idrettslag i Norge som er medlem av Norges Idrettsforbund, og er tilstede på samlinger, renn, cuper og andre arrangementer. På bakgrunn av dette ønsket BAMA seg en nettapplikasjon som de kunne benytte på arrangementene.

I løpet av sommeren 2015 jobbet fem studenter med å utarbeide et program for å vise Instagram-bilder på storskjerm. Applikasjonen skulle laste inn Instagram-bilder basert på en valgt hashtag, og deretter vise disse bildene.

Applikasjonen er bygd opp med et adminpanel der det er mulig å sette forskjellige innstillinger. Her kan man sette hvilken hashtag bildene skal filtrers etter, velge hvilken informasjon som skal vises av bildetekst og brukernavn, i tillegg til at det er mulig å sette forskjellige temaer på visningen ut ifra type arrangement. Hvis det finnes bilder i strømmen som det ikke er ønskelig at skal være med kan man enkelt fjerne disse. Løsningen er universelt utformet, responsiv og fungerer på ulike skjermstørrelser og oppløsninger.

Prosjektet er gjennomført Pro Bono som et sommerprosjekt, og både BAMA og studentene som har jobbet i Visma Consultings «Summer internship»-program har hatt en givende sommer hvor de har lært masse.


Følgende teknologi/rammeverk ble brukt i prosjektet: HTML, CSS og Angular js. Versjonskontroll: Stash